Få engle på besøg

Af Daniel Martin Lanting. stud.theol, p.t. Jordan

”Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster” Hebr. 13, 2.

Hvordan forholder kristendom sig til kultur? Findes der en ”kristen” kultur? Er Kristendom kultur, eller er det noget andet?

Og hvad er kultur i det hele taget? Det er en besværlig og kompliceret diskussion, som jeg ikke vil forsøge at give det endelige svar på. Jeg vil bare komme med en overvejelse ind i denne debat, som jeg mener er meget aktuel i øjeblikket.

Partier som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige hævder tit og ofte, at de vil forsvare den danske kristne kultur fra den mellemøstlige, muslimske kultur, men vi må spørge os selv, hvad en ”kristen kultur” består af, og hvad partierne mener med en ”kristen” kultur.

Det kristne liv, eller det gode liv, som beskrives i Bibelen, er komplekst og har mange facetter. Et enkelt punkt jeg vil tage fat ved, er opfordringen til gæstfrihed. Mange af Bibelens beretninger har mere fokus på gæstfrihed, end vi aner, og det er noget, jeg simpelthen tror, vi er blevet lidt blinde for at se i vores danske kontekst.

Fx i 3. Mosebog 19, 33 – efter der er blevet forklaret, hvordan israelitterne skal behandle hinanden, står der: ”Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham”.

Det bliver altså sagt i israelitternes lovbog! Prøv også at læse 1. Mosebog 18, Dommerbogen 19 og Matt. 25 om verdensdommen med temaet ”gæstfrihed” i baghovedet, og se hvor meget det betyder.

Mon ikke der er visse aspekter i mellemøstlig kultur, som lever bedre op til de bibelske idealer, end den danske? Hvor tit har man ikke hørt om den mellemøstlige gæstfrihed?


Artiklen fortsætter efter annoncen:I øjeblikket befinder jeg mig i Jordan sammen med min kone, og den første uge, vi var hernede, blev jeg helt overvældet over, hvor åbne og indbydende jordanere er, sammenlignet med danskerne. Samtidig må jeg sige, at den samme type åbenhed også findes i Gellerup i Aarhus.

Måske er det et aspekt af mellemøstlig kultur, vi kan lære noget af? Danskere bliver af nogen opfattet som lidt indelukkede og tilbageholdne, og sådan en mentalitet er rigtig svær at ændre på – måske er det netop derfor, vi skal kigge på en kultur, der er bedre til det, og lade os inspirere?

I hvert fald må jeg afslutningsvis sige, at der er aspekter i mellemøstlig, afrikansk og alle mulige andre kulturer, som vi kan lære noget af, og som vi ville have godt af at lære noget af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Paulus udtrykker også i 1. Kor 10, 23-24: ”Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre”.

Lad os så kigge på de andre kulturer, på de mennesker, der kommer som fremmede til Danmark, og både arbejde på at vise gæstfrihed og på at lære at have gæstfrihed af dem, som er mere frimodige end os.