Brug også dine åndelige sanser

Af Pernille Liland
Leder af Nordic Prophetic Network

En sms klikkede ind på min mobil her til morgen. En god veninde fortalte, at hun er begyndt at se engle. Aldrig før har der været så meget engleaktivitet i vores kirke, skrev hun. Og jeg så din engel, Pernille. En krigsengel, skrev hun.

Det var jeg selvfølgelig rigtig glad for at læse. For ville det ikke være rart med en engel, der kæmpede for dig i denne tid.

For nu står kampen ikke imod mennesker, men ”mod åndemagterne i dette mørke”, som Paulus skriver. Det mærkes tydeligt, når man bryder ny jord for Herren.

Optræn de åndelige sanser

Vores 5 sanser er altafgørende for, hvor godt vi er i kontakt med vores omverden. Det samme gælder vores åndelige sanser.

Du er skabt til at se og høre Gud kommunikere med dig gennem sin Helligånd.

På den måde vil Guds rige manifestere sig – igennem os – her på jorden.

Jesus kom for at åbne de blindes øjne og de døves ører.

Hebræerbrevet 5:14 taler om, at den faste føde (modsat mælk) er for de fuldvoksne, som har opøvet deres (åndelige) evner til at skelne mellem godt og ondt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med dine åndelige sanser opfatter du Ham tale til dig i din ånd, og med dit åndelige ”hjertes øjne oplyst” (som der står i Efeserbrevet 1:18) ser du Hans aktiviteter her på jord.

Det kalder vi også for åbenbaring.

Lyset har sejret

Vi er i en kamp. Men kampen står ikke ligeværdigt mellem lys og mørke – som havde de lige meget at skulle have sagt. Nej, mørket og løgnen ER besejret. Lyset skinner allerede i mørket, og mørket greb det ikke!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men vores bekendelseshåb og faste tro står sin prøve i hverdagen. Hvad tror jeg egentligt på?

Min krigsengel havde nok travlt i går. Løgnen om mindreværd og utilstrækkelighed forsøgte at bygge rede i mine tanker. Og i mit forsøg på at slå det væk kom der tilmed en tanke af ligegyldighed og apati… ”Så gider jeg bare ikke mere…”

Men Herren siger til dig og mig, som står i kamp og måske endda føler os slået til jorden:

”Mit barn, jeg HAR vundet sejren for dig. Du ER fri, og jeg HAR taget din utilstrækkelighed, skyld og skam fra dig. Den tilhører ikke dig mere – for den døde med mig! Du er retfærdig i mig, uden plet og rynke. Du er ren og helt født på ny. Rejs dig nu i den nye skabning, og læg så mærke til, hvordan fjenden flygter, når du står fast i mig. Min Sandhed gør dig virkelig fri, for den HAR sejret for dig. Og nu kan du blot træde ind i hvilen – troshvilen – som gør, at dine fjender ligger knust under dine fødder… igen!”


Artiklen fortsætter efter annoncen: