Alvorlig kritik fra Pressenævnet af TV2’s serie ”Guds bedste børn”

TV2 er dømt til at bringe en beklagelse af, at Torben Søndergaard blev ført bag lyset.

TV-dokumentar-serien var så belastende for Torben Søndergaards omdømme, at han ikke følte, familien kunne blive i Danmark. Han har senere søgt asyl i USA, fordi han føler sig forfulgt i Danmark på grund af sin kristne overbevisning.

”Pressenævnet kritiserer TV 2 for at give lederen af den religiøse bevægelse The Last Reformation mangelfulde oplysninger om forudsætningerne for hans medvirken i dokumentaren ”Guds bedste børn”.

Lederen har klaget til Pressenævnet. I hans kontrakt med TV2’s produktionsselskab stod, at han skulle medvirke i en dokumentar om The Last Reformation, og at han havde ret til gennemsyn.

Udsendelserne indeholdt imidlertid en kritisk gennemgang af en række radikale, kristne bevægelser i Danmark.

Desuden fik lederen af The Last Reformation ved gennemsynet kun vist de klip, han selv medvirkede i. Han blev derfor først opmærksom på, at vinklingen var på radikale, kristne bevægelser i Danmark, da udsendelsen blev vist på TV 2.”

Sådan lyder den ordrette kritik, som Pressenævnet har pålagt TV2 at offentliggøre.

”Pressenævnet har derfor udtalt kritik af TV 2 for ikke at have oplyst klageren nok om udsendelsernes reelle indhold.

Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside, www.pressenaevnet.dk”.
TV2 skal desuden sørge for, at kritikken er tilgængelig på den side, hvor udsendelsen fortsat kan ses – på TV2 Play.

Torben Søndergaard blev ført bag lyset af dokumentarholdet, som havde lovet ham, at han skulle medvirke i en dokumentar om hans bevægelse, og at han ville få optagelserne til gennemsyn. I stedet blev det en dokumentar, der blandede hans bevægelse sammen med andres skandalesager, og hans udtalelser blev klippet og spredt ud over flere programmer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den kristne evangelist Torben Søndergaard har klaget til Pressenævnet over dokumentarudsendelsen ”Guds bedste børn”, som blev bragt den 2. januar 2019 på TV 2, og som fortsat er tilgængelig på play.tv2.dk.

Han mener, at god presseskik er tilsidesat. Og nu giver Pressenævnet ham ret på en række punkter.

Torben Søndergaard har klaget over, at han medvirker i udsendelsen i en anden sammenhæng, end han havde aftalt med TV 2, og at udsendelsen indeholder en misvisende fremstilling af ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Torben Søndergaard har også klaget over, at TV 2 har afvist at slette de klip, hvori han medvirker, fra udsendelsen, som er tilgængelig på play.tv2.dk.

Pressenævnet giver ham altså delvist ret. De presseetiske regler blev tilsidesat af TV2.

Ført bag lyset

I en kommentar til Udfordringen siger Torben Søndergaard:

– Jeg fortryder, at jeg sendte klagen ind til dem så tidligt (allerede den 4. januar), da jeg havde så meget mere at påpege senere efter de to næste programmer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg kunne havde fået dem til at kritisere meget mere, mener han.

– Men jeg fik medhold i, at jeg blev ført bag lyset, og at de skulle have oplyst mig om, hvad programmerne handlede om, siger Torben Søndergaard.

Flugt fra hetz

Efter den hetz, som han følte under og efter de tre udsendelser, måtte Søndergaard opgive at drive sit center i Thy og rejse til udlandet sammen med sin familie.

Han har senere søgt asyl i USA, fordi han føler sig forfulgt i Danmark på grund af sin kristne overbevisning.

Grundig gennemgang

I en 22-siders grundig redegørelse gennemgår Pressenævnet, hvordan Torben Søndergaard blev ført bag lyset af TV2’s dokumentarhold.

– Pressenævnet finder, at TV 2 forud for offentliggørelsen burde have gjort mere for at sikre sig, at Torben Søndergaard havde forstået, i hvilken sammenhæng hans udtalelser ville indgå.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at TV 2 burde have gjort det klart, hvad der var omfattet af det aftalte gennemsyn inden offentliggørelsen.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af kontrakten, at der er tale om ”en dokumentar om bevægelsen, The Last Reformation”, mens der i udsendelsens intro blandt andet fremgår følgende speak:

” [Tidskode 01:42]

Speak, voiceover, mens der vises optagelser fra forskellige religiøse sammenkomster, herunder i Torben Søndergaards religiøse bevægelse: TV 2 Dokumentar undersøger radikale, kristne bevægelser i Danmark.

Har myndighederne ikke lært af fortidens tragedier. Får prædikanterne frit spil, fordi de kalder sig kristne. Er de Guds bedste børn?”

Sammenblanding

Udsendelserne blandede optagelser og omtale af Torben Søndergard med nogle kontroversielle sager.

Det handlede bl.a. om en ungdomspræst i Silkeborg, som blev dømt for at svindle med penge, og som senere blev nægtet indrejse til Danmark efter at være flygtet til USA. Også Faderhuset,

Evangelist og Moses Hansen blev trukket ind i udsendelserne, selv om Torben Søndergaard ikke havde med disse sager at gøre, og selv om han i udsendelserne tog afstand fra disse.

Torben Søndergaard: Der er desværre dårlige eksempler, og så hører folk dårlige eksempler, og så tænker de ”Torben, det må være det samme”. Der er så mange rygter på grund er noget, der er gået fejl. Og det er træls, og det skulle ikke ske. Det skulle ikke ske i kirkerne,” siger han.

Men selv om han her tager afstand, bruges disse sager til at kaste et negativt skær over ham og hans bevægelse.

Ville ikke udtale sig

Pressenævnet skriver:

”Under udarbejdelsen af udsendelsen blev Torben Søndergaard af en journalist spurgt ind til de andre omtalte frikirker.

I den forbindelse gjorde Torben Søndergaard det meget klart, at han ikke ønskede at udtale sig om andre end sig selv, da han ikke har eller har haft noget med de pågældende at gøre, ligesom han ønskede, at fokus skulle rettes mod The Last Reformation alene.

I disse situationer gav journalisten ikke udtryk for, at Torben Søndergaard i udsendelsen skulle vises sammen med andre personer og bevægelser. Hertil har Torben Søndergaard bemærket, at han ikke har givet TV 2 tilladelse til at bruge ham selv eller The Last Reformations klip fra YouTube i udsendelser, hvor også Moses Hansen, Faderhuset og andre optræder,” skriver Pressenævnet.

Dybt rystet over fremstillingen

”Inden offentliggørelsen fik Torben Søndergaard lejlighed til at se udsendelsen igennem.

Han så i den forbindelse en udsendelse om sig selv, som varede omkring 20 minutter, og han blev ikke oplyst om, at de 20 minutter ville blive vist i brudstykker gennem hele udsendelsen.

Torben Søndergaard blev derfor dybt rystet og chokeret, da han så den færdige udsendelse på TV 2, og han føler, at TV 2 har misbrugt ham og andre kursister og medarbejdere igennem hele udsendelsen.

Torben Søndergaard har oplyst, at han på baggrund af indholdet af første afsnit ikke har ønsket at medvirke i de to efterfølgende, hvorfor han har anmodet TV 2 om at klippe ham ud af disse udsendelser. Det er Torben Søndergaards opfattelse, at TV 2 har forsøgt at trække sagen om tilbagetrækning af hans medvirken i langdrag,” skriver Pressenævnet i redegørelsen.

Misbrug af børn

”Der bliver i udsendelsen bragt klip af Torben Søndergaard, der beder for børn. Dette bliver vist i sammenhæng med omtale af børnemisbrug, som er sket i Faderhuset og i en kirke i Silkeborg, selvom Torben Søndergaard aldrig har haft noget med misbrug at gøre og aldrig har været en del af disse bevægelser. Omtalen af børnemisbrug har efterfølgende fået daværende børne- og socialminister Mai Mercado og andre til at udtale sig kritisk,” forklarer redegørelsen.

Pressenævnet omtaler også TV2’s ”muldvarp”, som løgnagtigt gav udtryk for, at han ville følge Jesus og lod sig døbe i vand for bagefter at kunne afsløre Torben Søndergaard.

En anden muldvarp var en person, som udgav sig for at være psykisk syg.

En person, der udtalte sig kritisk under navnet Frank, var i virkeligheden selv involveret i en sag, hvor han forfulgte en kvinde, der havde fået hjælp af bevægelsen.

Og sådan fortsætter den lange redegørelse med at fortælle om en uetisk arbejdsform fra dokumentarholdets side.

Hele Pressenævnets redegørelse ligger nu på Udfordringens hjemmeside og kan læses i sin fulde længde. Læs den her.