Kom ind i kampen

Presset på kristendommen i vores samfund beskrives grundigt i ’Kristendom og kulturkamp’.

Det er sæson for bøger, der kredser om emnerne kristendom, kultur og politik. Bent Honoré og Søren Harslund har skrevet bogen Kristendom & Kulturkamp, som tager en grundig og bredt favnende rundtur i de mange afarter af kulturkamp, som foregår både herhjemme og globalt.

Kampen om kristendommens status og praksisser som kulturbærer, er en kamp, som har stået på længe, men som, forklarer forfatterne, intensiveres ad flere veje i dag. Hovedudfordringerne er den store indvandring fra muslimske lande – sideløbende med en religiøs neutralitetspolitik – og kulturradikalismen koblet med naturalisme og materialisme.

Alle disse fænomener fortrænger med større og større hastighed de normer, den kultur og den religion, som er rygmarven i det danske samfund.

”Bogen er også et partsindlæg og et opgør med det sekulariserede samfund. Det samfund, der ikke vil anerkende kristendommens frugtbare indflydelse på kulturen, men derimod er bange for religionens rolle i samfundet”. S. 104

Indflydelsen på den danske, såvel som den vestlige kultur helt generelt, handler om en opdeling mellem verdslig og religiøs magt. Men det handler også om normer, som bl.a. hentes fra de ti bud, og om en identitet, som er gennemsyret af kristne værdier.

Her er forfatternes pointe, at disse kulturbærende værdier ikke er opstået ud af det blå, derfor vil de heller ikke bestå, hvis ikke nogen tager kampen op over for det jordskred, der er godt i gang.

Problemet med evolutionslæren

Naturvidenskaben er i dag næsten synonym med antireligiøsitet, for hvis fx kristendommen skal accepteres, skal den holde sig fra at sige noget om universets og livets opståen.

I Kristendom & Kulturkamp ofres mere end hundrede sider på et kapitel om problemstillingerne forbundet med evolutionsteorien, eller som den ofte fejlagtigt betegnes, evolutionslæren. Også Big Bang og geologiske tidsfæstninger får et skud for boven.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Har man læst lidt i tidsskriftet Origo eller af forfattere, som er kritiske over for denne fremherskende forklaringsmodel i uddannelsessystemet, så er det velkendte problemstillinger, der remses op.

Teoridannelsen mangler evidens. De såkaldte ”Missing links” i arternes udvikling mangles stadig. Modellerne tager ikke højde for de mange indicier, der peger på, at Jorden er blevet ramt af en katastrofe, som godt kunne passe med den bibelske syndflod, hvilket har stor betydning for deres troværdighed. Og så videre og så videre.

Det er relevant i forhold til bogens tema, fordi de fremherskende forklaringsmodeller er næsten uimodsagte i uddannelsessystemet, samtidig med at de undsiger Gud som skaber, hvilket igen har betydning for, om mennesket og samfundet står i en relation til en levende gud, eller lever for sig selv uden et højere formål.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Til gengæld bliver dette – og adskillige af de øvrige kapitler – også lidt for ufokuseret. Jeg mangler en redaktør eller udgiver til at bearbejde materialet. Disponeringen virker lidt rodet og tilfældig, hvilket er en skam, for der er mange udmærkede analyser, som understøtter pointerne, men disse drukner lidt i små biografiske portrætter, lange redegørelser for geologiske metoder o.l.

Virker som en øjenåbner

Samlet set er det dog en bog, som med mange reelle eksempler beskriver en kamp, hvor det og dem, der vil underminere eller udradere kristendommen, trækkes frem i lyset. Og kun i lyset af Guds Ord, som er sandhedens ord, kan vi vurdere, om noget er værd at kæmpe for eller imod.

Det gør bogen relevant at læse, netop fordi de mange forskelligartede angreb, samlet beskrevet, kan virke som øjenåbner for os, som lever med udpræget frihed. Vi må aldrig tage det som en selvfølge, at vi kan praktisere vores kristne tro i alle livets aspekter, det er noget, der til stadighed skal kæmpes for.

Bent Honoré og Søren Harslund: Kristendom & Kulturkamp.
420 sider. 299,95 kr.
Forlaget Scandinavia


Artiklen fortsætter efter annoncen: