Troende risikerer overvågning

– Hvorfor skal Udlændingestyrelsen undersøge LM? spørger generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

– Det virker fremmedgørende. Luthersk Mission fejrede 150 års jubilæum forrige år, og vi har aldrig været i clinch med loven. Vi bliver stigmatiseret, fordi man er bange for religion.

Sådan reagerede LMs generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen på oplysningen om, at danske trossamfund, som ikke anerkender kvindelige præster, nu risikerer overvågning af Udlændingestyrelsen.

Kristeligt Dagblad bragte den 10. marts flere reaktioner på et 61 sider langt udspil til et nyt lovforslag. Udlændingestyrelsen vil begrænse økonomiske donationer til foreninger, der menes at undergrave demokratiet og fx. ikke anerkender ligestilling mellem kønnene. Hvis man kommer i styrelsens søgelys, kan Udlændingestyrelsen beslutte at undersøge organisationen nærmere, hedder det i udspillet.

Formuleringen vækker både undren og bekymring hos flere danske trossamfund. Luthersk Missions generalsekretær finder forslaget fremmedgørende og mener, at LM er blevet sat i en forkert bås, hvis Udlændingestyrelsen skal have opsynsret.

Også i det jødiske trossamfund undrer man sig over lovforslaget og frygter at blive ramt af kriterierne for kvindelige forkyndere.

”Det lyder mærkeligt, at det er Udlændingestyrelsen, der skal kigge os efter i sømmene, når vi har været her i 400 år,” siger formand for Det jødiske samfund i Danmark, Henri Goldstein. Han undrer sig også over, hvilken sammenhæng der er mellem forkynderes køn og økonomiske tilskud.