Oase-formand: Kirkerne er jo kun fysisk lukkede

– Synes du, det er rimeligt at kirkerne stadig ikke må holde gudstjenester, når regeringen allerede har givet tilladelse til, at børn må lege sammen i børnehaver, og fysioterapeuter, frisører, ja selv massageklinikker nu har tilladelse til at åbne igen? har Udfordringen spurgt Dansk Oases formand.

– Ja, det er rimeligt. Set ud fra et smittespredningssynspunkt giver det ikke mening at samle mange mennesker på samme sted endnu, svarer Ole Backer Mogensen.

– I langt det meste, som åbnes nu, kan smitteveje kontrolleres og fysisk afstand kan overholdes. Kirkerne rummer både børnefamilier og ældre. Ældre er i den sårbare gruppe. Vi har intet ønske om at skulle være med til at sprede smitte.

Menigheder med tilknytning til Dansk Oase er meget forskellige og mødes i meget forskellige typer bygninger. Det ville nogle steder være enklere end andre steder at gennemføre en gudstjeneste, hvor der blev taget hensyn til afstand, kontakt mm.

Flere menigheder har under normale forhold udfordringer med plads. Det ville ikke give mening, at man skulle begynde at sortere i, hvem der kunne få adgang til en gudstjeneste.

I mit eget sogn kommer i gennemsnit cirka 110-120 personer i et middelalder-kirkerum, hvor der kan sidde 150, og hvor alle skal gå gennem samme smalle dør og ned ad samme smalle midterrække. Nogle søndage samles 200. Det ville være helt umuligt at gennemføre uden en form for begrænsning på, hvem der kunne deltage.

Ikke forbudt at holde gudstjeneste

MEN: Vi har intet forbud mod at holde gudstjenester eller mod at forkynde evangeliet. Det handler ikke om religionsfrihed. Der er et forbud om at mødes fysisk.

Der holdes gudstjenester i mange Oasemenigheder og i sogne med præster tilknyttet Dansk Oase hver eneste søndag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De afholdes blot digitalt. Der forkyndes på alle mulige platforme. Ældre hjælpes til at se og lytte med. Man mødes fx til kirkekaffe og i smågrupper på Zoom.

– Gør Dansk Oase noget i forhold til politikerne for at få åbnet kirkerne igen?

– Nej. Vi stoler på, at fagfolk ved mere om virus og spredning, end vi gør. Kirkerne er kun fysisk lukkede. Fællesskabet lever i bedste velgående mellem os og kommer til udtryk på mange måder. Digitalt. Diakonalt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Risikerer Oase-menighederne ikke, at mange medlemmerne vænner sig til ikke at gå i kirke om søndagen?

– Måske. Det vil tiden vise. Men vi stoler på at være et stærkt netværk, hvor coronakrisen endnu ikke har rokket ved oplevelsen af at være i samme familie.

At leve ud fra det nu, ville være at leve ud af frygt.

Om vi så lukkede alle Gudshuse, så stoler Dansk Oase på Guds Ånds tilstedeværelse alle steder. Vi er Guds hus, templer for Guds Ånd, og vi hjælper hinanden med at tilbede Kristus også på afstand.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Alternativ SommerOase?

– Oase lever i høj grad af frivillige gaver. Er der risiko for, at gaverne udebliver, når kirkegængerne ikke kommer i kirken? Og når de heller ikke kan komme til SommerOase i år?

– Ja, den mulighed ligger der. Men vi har en tillid til, at menigheder og enkeltpersoner i Dansk Oase vil bære med.

Sommeroase 2020 er udskudt til 2021, men det bobler med ideer for at gennemføre en eller anden form for ”alternativ sommeroase” i uge 29.

Og hvem ved – måske skulle vi i stedet tænke mulighed: Hvad åbner dette for? Hvis alt samvirker til gode for den som elsker Gud, hvor ligger der så velsignelser og muligheder gemt?

Måske vil endnu flere søge mod kirken, når denne krise er overstået, slutter Ole Backer Mogensen.

Læs også:

Foreslår at åbne kirker gradvist

Sander kirken til under Coronaen?