Hillerød-par fejrer guldbryllup uden fest

Guldbrudeparret Inger-Marie og Niels Bredtoft er kendt for deres store frivillige arbejde. Foto: Arne Puggaard

Ægteparret Inger-Marie og Niels Bredtoft kunne lørdag den 16. maj fejre guldbryllup, selv om det blev uden fest.

Guldbrudeparret er kendt af mange for deres frivillige indsats. Inger-Marie har i en årrække været sygehjælper på Hillerød Sygehus, plejehjemmene Birgittehjemmet og Lions Park og passet både syge og døende.

Hun har også været frivillig på utallige af Luthersk Missions lejre for alt fra børn til seniorer. Sammenlagt har hun brugt år på at stå i køkkenet på disse lejre, hvor hun med et snuptag har forberedt aftensmaden med den ene hånd og smækket en kage sammen med den anden, fortæller svigersønnen Henrik Gregersen.

’Omlasteren’

Som ung var Inger-Marie husbestyrer hos Pastor Bartholdy i Bejsnap og derpå hos en bagermester i Kolding. Hun har derfor det store overblik over madmængder og aktiviteter for børn og unge på lejrene, og hun nyder at gøre noget godt for andre.

Niels bruger sit praktiske håndelag til opbygning og vedligeholdelse af LMs lejrsteder og missionshuse. Han går også meget op i at minimere miljøbelastningen ved at spare på vandet samt genbruge og reparere stort og småt.
Derfor har genbrugspladsen i familien heller ikke heddet Lossepladsen, men ’Omlasteren,’ fordi man næsten altid kunne få noget brugbart med derfra, til gavn eller underholdning for andre.

Som fx da han satte en plæneklippermotor på en sæbekassebil til glæde for børnene Hanna og Martin. Genboen var mindre begejstret og besluttede sig for at konfrontere de uvorne unger. Men overraskelsen var desto større, da motorbøllen tog hjelmen af, og Inger Maries ansigt åbenbarede sig.

Under normale omstændigheder kunne man forvente et talstærkt fremmøde på bopælen i Ålholmparken på den store dag. Men grundet omstændighederne må den store fejring vente, oplyser svigersønnen.