Finsk politiker afhøres for at citere Bibel-ord

– Man skulle tro, dette skete i Nordkorea og ikke i Finland, siger Päivi Räsänen, som her ses foran Pasila hovedpolitistationen i Helsingfors. (Skærmbillede fra MTV)

– Hvis jeg bliver dømt, skulle al kristen litteratur forbydes i Finland, siger Päivi Räsänen.

Forrige tirsdag mødte rigsdagspolitiker Päivi Räsänen op til et nyt politiforhør i Helsingfors, fordi hun har citeret Bibelen.

Kristendemokraten frygter, at internationale LGBT-bevægelser vil bruge Finland som ”løftestang” for at forbyde Bibelens ord mod homofil praksis i hele Europa.

”Had-tale” efterforskes

Det er Finlands rigsadvokat Raija Toiviainen, som gennemtvinger stadig mere granskning af såkaldt ”had-tale” mod minoriteter, selv om politiet ikke mener, at der er grund til at gå videre. I alt granskes der nu fire sager. Den ældste sag er et hæfte fra 2004, de nyeste er samtaleprogrammer på fjernsynet og et Twitter-opslag med et billede af teksten fra Romerbrevet 1, 26–28.

Tirsdag morgen mødte Räsänen op til politiforhør ved Pasila hovedpolitistation i Helsingfors i Finland. Rigsadvokaten har taget sagerne op efter ønske fra enkeltpersoner i Finland.

Internationalt stormløb

– Ikke bare i Finland, men i alle post-kristne lande er der meget stærke ideologiske brydninger i måden, man opfatter verden på. Her står LGBT-ideologien, som er et feministisk syn, der understreger seksuel frihed og kønsfrihed, meget stærkt.

Man ser det som et spørgsmål om menneskeværd, at et menneske selv kan udtrykke sit eget køn eller sin seksuelle identitet, uden at nogen må gribe ind. Denne tankegang står virkelig stærkt, sagde Päivi Räsänen, som er tidligere indenrigsminister.

Päivi Räsänen blev interviewet af pastor Eero Pihlava i programmet ”Studio Krypta”. Her blev hun spurgt, hvorfor denne sag er blevet så omfattende i Finland.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det er et godt spørgsmål, hvorfor dette sker i Finland. Når man diskuterer sagen med internationale jurister, som hjælper folk i forfølgelsessager flere steder i verden, hører man, at denne sag i Finland er helt unormal og skiller sig ud. Der findes lignende tilfælde i Pakistan. Samtidig frygter man måske, at Finland kan være en slags spydspis ind i fx. europæiske lande.
Hvis denne sag fører til en dom, kan den få stor påvirkning også i andre lande, fordi der er stærke netværk, ikke bare i den finske SETA-bevægelse (en organisation for seksuel ligestilling, red.). Sagen har international interesse i organisationer for seksuelle minoriteter, og det gør den vigtig. Jeg tror, der står meget stærke netværk bag dette, også når det gælder sagerne mod mig, forklarede Päivi Räsänen.

Er vi i Finland?

Den finske tv-station MTV mødte Räsänen udenfor politistationen i Helsingfors og spurgte hende, om det føles mærkeligt, at der er fire sager imod hende.
– Er vi i Finland? svarede Räsänen.

– Normalt tænker vi på Nord-korea og Hviderusland, når denne type sager kommer op. Dette har med ytringsfrihed og trosfrihed at gøre. I tre af sagerne mod mig sagde politiet, at der ikke er sket noget kriminelt, som kræver granskning, men rigsadvokaten ville gå videre. Jeg forsøger at forsvare tros- og ytringsfriheden, sagde Päivi Räsänen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Jeg frygter, at dette skal føre til, at statsborgere begynder med selvcensur og ikke tør udtrykke den kristne tro, som vi kender den fra Bibelen. Men det kan da ikke være sådan, at Bibelen er forbudt. Mange hjem har en bibel, og denne sag føles helt absurd.

– Det er jo sandsynligt, at sagen kommer i retten. Bliver det til en dom mod mig, betyder det, at kristen litteratur bliver forbudt. Det gælder også Romerbrevet 1. Politiet sagde i deres granskning af en af sagerne, at hvis den slags taler bliver dømt, så må Bibelen forbydes.

Räsänen påpegede også overfor MTV, at dette er en brydningstid, hvor LGBTs ideologi står stærkt internationalt, og de har stor påvirkningskraft. De vil hævde, at det, Bibelen lærer om ægteskab og homofil praksis, er had-tale. Men for Päivi Räsänen handler det om, hvorvidt man har lov til at tale om klassisk kristendom og menneskets forhold til Gud.

– Må man læse Romerne 1 og sige, at det også gælder i dag, at homofil praksis er synd og skam, som ikke gi’r grund til stolthed?
Ved politiets afhøringer har Räsänen også forsøgt at forklare, at alle mennesker er syndere og har brug for forsoning, og at Jesu død på korset er for alle.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibelen granskes

Den første sag begyndte at rulle, da Räsänen i juni 2019 skrev en Twitter-meddelelse, hvor hun undrede sig over, at Den evangelisk-lutherske kirke i Finland (folkekirken) deltog i et homofilt Pride-arrangement.

Räsänen tilføjede et billede af bibelteksten i Romerne 1, 24-27. Sagen blev meldt til politiet, som henlagde den. Men rigsadvokat Raija Toiviainen greb ind og beordrede politiundersøgelse af Räsänen, som blev indkaldt til afhøring på hovedpolitistationen i Pasila.

Den anden sag begyndte at rulle, da rigsadvokaten krævede efterforskning af Räsänens hæfte ”Som mand og kvinde skabte han dem. De homoseksuelle relationer udfordrer den kristne menneskeforståelse” (Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi). Dette 15 år gamle hæfte kan findes på de sociale medier. Også Lutherstiftelsen, som har udgivet det, har stadig hæftet på sin hjemmeside. Politiet mente heller ikke, at der var grund til videre efterforskning af denne sag.

Den tredje sag, som rigsadvokaten kræver efterforsket, var et interview i Radio Yle Puhe med titlen ”Hvad ville Jesus have tænkt om homofile?”

Den fjerde sag er et interview på fjernsynskanalen MTV3 om homofili, synd og nåde. Også om det sagde politiet, at der ikke er sket noget lovbrud, som kræver efterforskning.

Tung kamp

Den tidligere partileder i KD fortalte, at hun får stærk støtte fra ægtemanden Niilo. Han er rektor på Ryttylä bibelskole, som drives af Finlands evangelisk-lutherske folkemission. Hun får også støtte fra flere kristne, og blandt andet pinsevenner har taget hende i forsvar.

– Men dette tager masser af tid. Efter hver sag må man skrive forklaringer på hundreder af sider. Det er absurd at sidde i timevis til politiafhøringer om klassisk kristendom og menneskets forhold til Gud.

Da Päivi sidste år forstod, at sagen kan fortsætte i årevis, føltes det svært. Men hun understreger, at hun har god samvittighed og stoler på Guds omsorg og ledelse. Hun antyder også, at Gud nok har en mening med det, der nu er hendes opgave.

– Det er ikke mig selv, der har opsøgt denne sag. Jeg tror, at dette er en opgave, som er blevet lagt hen til mig.

Som læge har Päivi Räsänen også engageret sig i kampen mod abort. Og det har måske været den vigtigste sag for hende.

– Det er en stor sag i Guds øjne, at næsten 10.000 børn dræbes årligt i Finland af velfærdårsager, selv om Finland har brug for børn, siger hun.

Päivi Räsänen har tidligere skrevet et hæfte mod eutanasi, som fik flere rigsdagsmedlemmer til at skifte opfattelse af sagen.