Mission Afrika protesterer

- Det er for svært at få besøg af partnere i Danmark, skriver Mission Afrika til Udenrigsministeren, Udviklingsministeren og Udenrigsudvalget.

– Vi har altid udfordringer med at få afrikanere ind i landet. Til årsmødet før corona mislykkedes det at få den centralafrikanske kirkepræsident til Danmark, fortæller generalsekretær for Mission Afrika, Henrik Engelbrekt Refshauge.

På årsmødet sendte missionen derfor denne protest til de danske myndigheder:

”RESOLUTION – Mission Afrikas Årsmøde 11. september 2021

På sit lovgivende årsmøde protesterer Mission Afrikas repræsentantskab over, at de danske myndigheder besværliggør venskabsbesøg fra de kirker i Afrika, som Mission Afrika samarbejder med.

Den nuværende situation med blandt andet besværlige visumregler og manglende hjælpsomhed fra myndighederne er et voldsomt tilbageskridt fra tidligere, da myndighederne tilbød anderledes gode vilkår for mellemfolkelig forståelse og konstruktivt partnerskab.

Vi imødeser de relevante myndigheders forklaring på den nuværende situation, som besværliggør de besøg fra Afrika, der ellers virker til gensidig inspiration i arbejdet for en bedre og ligeværdig verden.

Uddybning:

Det nuværende regelsæt ødelægger vores organisations muligheder for at udforske og gøre en indsats for at opfylde FNs verdensmål, når vi ikke kan være sammen med vores partnere.

Nogle af dem har vi fulgtes ad med gennem 110 år, og det er dybt frustrerende at få ødelagt sine relationer. Alt i Afrika handler om gode relationer, hvor vi respekterer og forstår hinanden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi er nysgerrig på, om der er dårlige erfaringer med sådanne kirkelige delegationer, der begrunder manglende hjælpsomhed og besværlige visumregler?”

’Vi murer os selv inde’

Generalsekretæren uddyber:

”I år har vi ikke inviteret afrikanere. Men i disse dage kæmper vi for at få en nigerianer til Danmark, der har måttet udskyde sin rejse, fordi visumprocessen er så besværlig, for at undgå afhoppere og at få uønskede personer ind i vores land.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Politikerne har dog ikke svaret ham på, om de har eksempler på kirkefolk, der er hoppet af.

– Det er, som om vi gerne vil bygge en mur omkring os selv, for at undgå at skulle hjælpe andre. Den danske udviklingspolitik er meget bundet op på: hvad kan Danmark få ud af samarbejdet i Afrika? Mission Afrikas politik er: Hvad kan vi sammen lære og bruge hinanden til?  Vi har skrevet til udenrigsudvalget, udviklingsudvalget og integrationsudvalget for at få svar på spørgsmålet. Martin Lidegaard, Bertel Haarder og Ulla Tørnæs har svaret, at de vil forfølge vores sag, men opfordrer os også til at kontakte andre politikere.

Det er virkelig svært at være i partnerskaber med venner, vi kun kan få lov at møde i Afrika. De har også brug for at møde os i Danmark, både for at de kan lære vores forhold at kende, vores kultur og måde at arbejde sammen på, men også for at vores danske netværk kan møde dem på møderejser, der er med til at inspirere til Ydre Mission, slutter Henrik E. Refshauge.