Schweitz sikrer større trosfrihed

Schweitz’ nationale højesteret har fastslået, at en lov fra 2018 strider mod grundloven og hindrer trosfrihed. Foto: Pixabay.

En schweitzisk lov fra 2018 skabte bekymring, fordi den medførte store begrænsinger for religiøse udendørsaktiviteter og for offentligt ansatte, som ville udtrykke deres tro. Nu har landets højesteret underkendt loven, skriver netsiden Evangelical Focus.

Den pågældende lov er i modstrid med grundloven i Geneve-kantonen, og sider af loven er ”i strid med religionsfriheden”, fastslog den nationale højesteret.

Lovens §3 og 6 har fra starten bekymret landets Evangeliske Alliance(RES). § 3 siger nemlig, at offentligt ansatte ikke må gøre deres religiøse tilhørsforhold kendt ”gennem tale eller ydre symboler”.

Paragraf 6 forbyder religiøse aktiviteter udendørs, med mindre der er givet en særlig tilladelse. Dette indebærer, at kristne trossamfund ikke frit kan gennemføre dåb i landets floder eller søer, hvilket er normalt blandt evangeliske kristne i Schweitz.

Nu hilser RES højesterets afgørelse velkommen, fordi de frygtede, at loven fra 2018 ville ”skabe et klima med mistænksomhed og ekskludering af det religiøse fællesskab”. RES udtaler samtidig, at de vil yde modstand mod det, alliancen kalder ”militant og dogmatisk sekularisme, som ønsker at begrænse religionsudøvelse til privatsfæren”.