Putin er ikke Antikrist

Ernst Jessen
Torvegade 19
6800 Varde

I TV-avisen råbte en fortvivlet ukrainsk kone ind i kameraet, at Putin er Antikrist. Men hvor meget man end føler med hende, har hun på det punkt uret, for Antikrist er verdenshistoriens største folkeforfører, og den titel tilfalder bestemt ikke pariaen Putin.

Derfor er krigen i Ukraine da heller ikke apokalyptisk, med mindre, selvfølgelig, vi fejlbedømmer situationen fuldstændig, hvilket naturligvis er muligt, i hvert fald teoretisk.

I et sådant tankeeksperiment, skulle Ukraine ved revolutionen på Maidan-pladsen i Kiev have valgt forkert ved at fravælge Putins Rusland og tilvælge Vesten.

Eksperimentet ville indebære, at Ukrainerne dengang i 2014 og efterfølgende, burde have valgt hellere at ville tilslutte sig det under Putin eksplosivt voksende kristne Rusland, hvor kirkerne, også de 30.000 opførte under Putin, er stuvende fulde, og fravælge Vestens LGBT+ rettigheder, feminisme, Cancel-culture, Hollywood og lukrative EU-tilskud.

I vestlig optik er det naturligvis en umulig antagelse at vælge ortodoks kirketugt fremfor Vestens højtbesungne frihed. I ukrainernes øjne imidlertid knap så umulig, eftersom man som 2-sprogede også kender det andet russiske ord for frihed, nemlig løssluppenhed, og at dette i vid udstrækning er dækkende for Vestens frihed.

Ovennævnte fortolkning af den nuværende situation i Ukraine grænser til det blasfemiske, idet den jo har Vesten og ikke Putin som Antikrist, med den ubehagelige pointe, at det ikke er det fromme Rusland, men især det frisindede Vesten, der skal skjule sig i huler og bede bjergene falde over sig (Åb. 6,16).