Er danske politikere dårlige demokrater?

Af Jørgen Vium Olesen. Arkitekt, forlægger, Kbh.

Vi kalder vores demokrati for et Folkestyre! Folketingets partier skal repræsentere de mennesker, der har stemt på dem. Men når det gælder EU, så mener de fleste af Folketingets politikere åbenbart, at de ved bedre.

Danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten i 1991. En naturlig konsekvens ville være, at vi trak os ud af unionen. Poul Schlüter havde før valget sagt, at unionen var ”steendød”! Men Unionen blev en realitet kort tid efter. Fællesmarkedet (EF) blev til EU – den Europæiske Union.

Politikerne fandt i stedet på ”Det nationale kompromis”. Det gik ud på, at vi indførte 4 forbehold, så Danmark alligevel kunne være med i EU, på trods af at vi havde stemt nej. Derefter stemte et flertal ja på grund af de 4 forbehold. Det er nu 3. gang, vi skal stemme om at ophæve et af de 4 forbehold. Danskerne har stemt nej til at ophæve retsforbeholdet og nej til den fælles Euro.

Nu vil disse dårlige demokrater have os til at stemme om forsvarsforbeholdet (med begrundelse i Ruslands krig i Ukraine), uden at vi først skal stemme om, om vi vil være med i Maastricht-traktaten eller ej. Altså igen mere EU og mindre dansk selvbestemmelse.

Historisk har danske ledere desværre ofte valgt forkert og sat deres lid til stormagter. Vi valgte Napoleon og led nederlag. Vi valgte samarbejdespolitiken med Nazi-Tyskland, da tyskerne så ud til at vinde II Verdenskrig. Heldigvis ændrede det sig i oktober 1943, da nazisterne så ud til at tabe krigen.

Shakespeare har ret, når han siger i skuespillet Hamlet: ”Der er noget råddent i den danske tilstand”. Da England med et lille flertal stemte nej til forsat medlemskab i EU, indrettede de engelske ja-politikere sig også efter afstemningen. Da Norge i sin tid stemte nej til medlemskab i EU, fik de inden afstemningen at vide, at den norske økonomi ville gå dårligt, hvis nordmændene sagde nej til EF. Det modsatte skete. Politikere er dårlige profeter.

Nu vil Europa gerne igen være en stormagt. En konkurrent til USA og Nato. Det vil gå galt, selvom vores ”folkevalgte” demokrater bedyrer det modsatte. Vi må håbe på, at danskerne kan gennemskue disse politikeres argumenter for et stærkt militær i Europa og forstå, hvad der ligger bag deres ønsker og ambitioner, som så ofte før har ledt Europa på vildspor.