Fastetidens gave

Med ”Sporene af det skjulte” har Peter Halldorf skrevet en bog med betragtninger til fordybelse for hver dag i fastetiden.

For at få anmeldelsen af bogen ud, før fastetiden er slut, har jeg måttet læse den på en hel forkert måde, da den er ment som en bog, der skal læses over 40 dage og med langsomhed og fordybelse. På trods af det, har jeg haft meget udbytte af den og vil genlæse den afsnit for afsnit, dag for dag i fastetiden.

Hvert af de 40 kapitler – som alle fylder to sider – begynder med et kort bibelvers, hvorefter der kommer en tekst til overvejelse. Til slut er der en kort bøn, der opsummerer dagens tema.

I bogen viser Halldorf, at fasten ikke først og fremmest er en viljeshandling. For det er ikke viljens kraft, men Gud selv, der drager os til ham. Derfor består ”den frugtbare søgen […] i at vente og være opmærksom, i en stille årvågenhed” (s. 14), for ”vi kan ikke tage et eneste skridt mod Gud, hvis ikke vi drives eller kaldes til det” (s. 15).

Det betyder også, at vi hele vores liv vil være nybegyndere i bønnen (jf. s. 27), og at der ikke findes nogen ”anden vej til hellighed end sårbarhed. […] Først når vi indser, at Guds eneste vej til vores hjerte går gennem vores sår, kan nåden udføre sit værk, og glæden flyde over” (s. 41).
Ja, Halldorf går så langt, så han siger: ”gennem Guds nåde lyser helligheden klarest netop gennem dem, der er faldet” (s. 57). For dem, der har erkendt deres synder og hjælpeløshed, ved også, at de alene må sætte deres håb til Guds nåde.

Vi har alle en tilbøjelighed til at vil præstere og kontrollere. Så for at kunne tage dette til os, må vi lære det, Halldorf kalder ”usikkerhedens teologi”. For ”når vi bliver befriet fra behovet for at herske over liv og død, ligger der en dybere tillid og venter på os”, og ”troen kan blive stærk og fri ved at leve med en grundlæggende usikkerhed” (s. 33).

Dette betyder imidlertid ikke, at forfatteren forkynder et tandløst evangelium. I kapitlet ”Befriende bæven” taler han således om en dobbelthed, hvor man på den ene side ved, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder og samtidig ved, at der ikke er noget andet sted, hvor ”vores liv er så beskyttet som i Guds hånd” (s. 86)

Nogle af de bøger, jeg tidligere har læst om fasten har været fyldt med anvisninger på ”metoder”, man kan brug – eller mere teoretiske teologiske overvejelser om fastens betydning. Intet af dette er forkert, men det kan let gøre fastetiden til en tung og mørk tid, hvor man skal præstere noget. Dette er på ingen måder tilfældet med ”Sporene af det skjulte”. Her bliver fastetiden en vidunderlig gave, et evangelium, en befrielse – og en hvile.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Peter Halldorf: Sporene af det skjulte – Daglige læsninger i fastetiden. 102 sider. 150 kr. Forlaget Boedal