”Psykologien kan hjælpe med at give et bedre liv og et sundere gudsbillede”

”Mennesker er dybt fascinerende, og det er rørende at kunne hjælpe dem ind i øget følelsesmæssig sundhed,” fortæller psykolog Eva Neesgård Stavad, der er praktiserende kristen, og som for nyligt har åbnet egen praksis i hjertet af Aarhus.

29-årige Eva Neesgård Stavad er kristen og psykolog. Lige fra hun var helt ung, oplevede hun sig draget til mennesker med problemer. Foto: Anna Vistisen

Ifølge tal fra Dansk Psykolog Forening er der i dag mere end 12.000 praktiserende psykologer i Danmark, men ønsker man at finde en kristen psykolog, er der kun meget få at vælge imellem. Oversigten fra det tværkirkelige Netværk for Kristne Psykologer indeholder i skrivende stund 34 psykologer, som er fordelt over hele landet.

Eva Neesgård Stavad fremgår på denne liste blandt kun fire kristne psykologer, som har praksis i Aarhus. Netværket, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem kristendom og psykologi, ønsker blandt andet at fremme det kristne menneskesyn og den kristne livsforståelse indenfor terapi, rådgivning, undervisning og forskning.

Eva drages til mennesker

Allerede på Evas uddannelsesplan fra 8. klasse skrev hun noget i retning af: ”Jeg tror, at jeg vil egne mig godt som psykolog, men jeg er usikker på, om jeg vil kunne lade være at tage folks problemer for meget ind.” Det har undret Eva, at hun blev draget til mennesker, som fortalte om deres problemer, hvilket, hun med tiden har erkendt, er et udtryk for medfølelse og længsel efter at hjælpe andre. Hun fortæller smilende:

”Ligesom Jesus i Bibelen drages til mennesker, der er syge og har det svært, er min dragning til mennesker nok en måde, som Kristus træder frem i mig på.” Dybe, meningsfulde samtaler, som handler om det, der virkelig betyder noget, det, som ligger under overfladen, drages Eva også helt naturligt ind i.

Opvæksten giver fortrolighed med følelser

Eva beskriver familien, som hun voksede op i, som en familie, hvor alle var ret følsomme, hvorfor hun allerede fra barnsben lærte, at tanker og følelser er en naturlig del af livet. Hun blev fortrolig med samtale om tanker og følelser både i forhold til sig selv og til andre, og hun lærte, grundet en temmelig udfordret folkeskoleklasse i de første skoleår, at reflektere over og tale om, hvilke årsager der kunne være til andre menneskers adfærd.

Hun lærte at gøre brug af sin empati og intuitive fornemmelse i samspillet med andre. Kirken var en naturlig del af Evas opvækst, og hun fortæller, at det var i 16-årsalderen, at troen på Jesus blev personlig og levende for hende. Erkendelserne kom i en gradvis proces, som også indebar dåb.

Kan ikke løse menneskets dybeste problem

29-årige Eva, der omtaler sig selv som teologinørd, er bevidst om, at psykologien ikke har svaret på menneskets største problem, som ifølge Eva er, at mennesker er syndere, som har brug for frelse i Jesus Kristus. ”Psykologien opererer ikke med et syndsbegreb, derfor kan jeg som psykolog ikke hjælpe mennesker med den del,” siger Eva og fortsætter: ”Men ligesom lægerne kan hjælpe mennesker, der er syge, kan psykologer hjælpe mennesker med øget psykisk sundhed.”

I Evas optik kan det derfor nogle gange være gavnligt for kristne, der går til psykolog, også at have samtaler med en præst, der med sin teologiske kundskab kan tilgå emner som frelse og synd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Psykisk sundhed kan give et sundere gudsbillede

Eva drømmer om at have både kristne og ikke-kristne klienter i sin praksis, og hvis klienten selv tager initiativ til at bringe troen på bane, vil hun gerne tage samtalen om samspillet mellem tro og psyke. Eva erfarede selv, hvordan et terapiforløb ved en ikke-kristen psykolog bidrog til, at hun fik et sundere gudsbillede samt et sundere trosliv.

Hun havde tendens til at åndeliggøre livsaspekter på en måde, som skabte bindinger i hendes trosliv, hvilket hun derfor arbejdede med. Det er Evas overbevisning, at en øget følelsesmæssig sundhed kan bidrage til et sundere gudsbillede, hvilket hun ønsker for alle kristne. ”Jeg brænder for at se, at vi i hele Kristi legeme får et sundere gudsbillede,” siger hun med et stort og varmt smil.

Hun er ved at dygtiggøre sig i sit håndværk, og hun tror på, at Helligånden, vil hjælpe hende med at hjælpe andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ligheder mellem musiker og psykolog

For at opnå de bedste resultater er den terapeutiske alliance en væsentlig faktor, som Eva også har for øje. Den terapeutiske alliance er et begreb indenfor psykologien, som består af et positivt emotionelt bånd mellem klient og terapeut, hvor der er tillid, respekt og empati og en fælles evne til at blive enige om målene. Ligeledes er det vigtigt at etablere en fælles opfattelse af, hvilke redskaber, der skal bruges, for at nå målene.

”Det er fundamentalt som psykolog at være god til at lytte og at kunne tilbyde noget, som kan inspirere mennesker til at se tingene på en ny måde,” siger Eva. Nogle mener, at der er en sammenhæng mellem at være en dygtig psykolog og en god musiker, idet der i det terapeutiske rum foregår en kreativ proces, hvor samspillet mellem klient og terapeut har stor betydning.

Ligesom en god musiker, der har en fin fornemmelse for timing og en klar fornemmelse for, hvornår man skal følge planen, og hvornår man skal improvisere, sådan lærer psykologen at bruge rette redskaber i rette tid på rette måde ved at lytte til klienten og fornemme, hvor samtalen skal bevæges hen. Hvis det er rigtigt, har Eva et godt udgangspunkt.

Musikken har altid været en del af hendes liv, som hun nyder. Hun kommer til daglig I frikirken ’Haven Aarhus’, hvor hun blandt andet er med i kirkens lovsangsteam.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Psykologien kan hjælpe troslivet

Mange kristne har et ønske om at ære Gud med deres liv, og for de fleste kristne er det en almindelig antagelse, at Gud ved, hvordan det er bedst for os at leve. Det kan psykologien hjælpe med, mener Eva. “For kristne, som ønsker at leve efter de anvisninger, der er i Bibelen – for eksempel at vi ikke skal bekymre os – kan psykologien give lavpraktiske værktøjer til at efterleve dette,” siger Eva

Ifølge Eva kan opvæksten præge måden, vi forstår Bibelen på, idet der kan være sket ting i opvæksten, som farver vort syn på for eksempel vrede. Når vi læser om vrede i Bibelen, kan vi knytte vore personlige oplevelser og overbevisninger ubevidst til det, der står. “At være bevidst om egne psykologiske ”biases” kan gøre, at man kan blive bedre til at skelne egne subjektive overbevisninger eller erfaringer fra det, der står,” forklarer Eva.

Sundt at forholde sig til noget udenfor sig selv

Når Eva har brug for at blive fyldt af ny energi, søger hun ofte ind i Guds nærvær eller tager ud i naturen, idet hun har erfaret, hvordan fokus på noget udenfor hende selv er gavnligt. Eva fortæller, at nyere forskning har vist, at det er psykisk sundt for mennesket at gribes af ærefrygt, at være i naturen og betages af den æstetiske skønhed ved for eksempel Grand Canyon.

Læge og adjungeret professor ved Aalborg Universitet Kjeld Fredens har skrevet artiklen ’Det opbygger vores modstandskraft at være i naturen’, hvor han netop uddyber dette:

”Ærefrygt er en følelse af sammenhæng med noget, der er større end en selv og en ydmyghed, som får en til at vokse, en ydmyghed, der fortæller, at verden er langt større end en selv. Ærefrygt sætter ens problemer i et andet lys, samtidig med at den giver mod på livet. Ærefrygt kaldes en superfølelse, fordi den fylder hjernen med oxitocyn, der fremmer hjernens plasticitet og modtagelighed for at lære nyt. Denne sammenhængsfølelse med omgivelserne er et boost til den mentale sundhed, og blot fem minutter i naturen på denne måde gør en stor forskel for menneskets mentale sundhed.”

“I Bibelen er der opfordringer til, at den enkelte tager ansvar for sit indre liv af følelser, tanker og erfaringer, ligesom der også er opfordringer til, at vi skal se på Jesus, på hvem han er, hvad han har gjort samt på, hvordan han handler,” slutter Eva.