Biskopper fratager sig selv autoritet!

Velsignelse/vielse af homofile og Lindhardts angreb på kristen sex-moral har rystet ved Indre Missions tillid til de fleste biskopperIndre Missions formand kritiserede kraftigt de fleste danske biskopper, og især Jan Lindhardt, Roskilde, på IMs årsmøde i Brøndby i weekenden.
Indre Missions tidligere så forudsigelige opbakning om Folkekirken uanset hvad der sker, mister efterhånden sin forudsætning – nemlig biskoppernes respekt for Bibelen.
Formanden, Christian Paulsen, påpegde i sin beretning, at biskopperne ved at udtale sig i strid med Bibelen fratager sig selv den autoritet, som de ellers burde have. Han hentydede til, at nogle af biskopperne har udtalt sig for et vielses-ritual for homofile, og at Jan Lindhardt har udtalt, at det 6. bud (om ikke at bedrive hor) ikke skulle tages alvorligt mere.

Følg kun biskopper
hvis de følger Bibelen

– I vor kirkes bekendelsesskrift Confessio Augustana tales i art. 28 om biskoppernes magt. Med biskopper menes dem, hvem Ordets og sakramentets embede er overdraget.
Her siges det tydeligt, at den magt, som biskopperne har, er en magt og myndighed, der springer ud af og er bundet til Ordet alene, citerede Christian Paulsen fra en IM-udtalelse.

Falske profeter?

– På den anden side er vi heller ikke i tvivl om, hvordan man bør forholde sig over for biskopper, der ikke henter deres magt og myndighed fra ordet alene, sagde Chr. Paulsen og citerede igen bekendelsensskriftet: »Men når de lærer eller bestemmer noget mod evangeliet, da har menighederne en befaling fra Gud, som forbyder at adlyde. Matt 7,15: ‘Vogt jer for de falske profeter’.
– Dér, hvor en biskop i sin tjeneste undsiger sig ordets myndighed, fratager han sig selv den magt, han som biskop har fået betroet.

Svært at bedømme?

– I sagens natur kan det nogle gange være ganske vanskeligt at afgøre, hvor og når det sker, indrømmede IM’s formand, men tilføjede:
– Jan Lindhardt har hjulpet til ikke blot at sætte Guds bud, ægteskab og samliv på programmet.
Han har i vide kredse – blandt kirkeligt bevidste og ubevidste kredse, blandt missionsfolk og andre folkekirkemedlemmer af forskellig observans – hjulpet mange mennesker til at se, at her er et område, hvor Jan Lindhardt – sammen med biskopper, der måtte dele syn med ham – fratager sig selv den myndighed, han har som biskop.

Træt af homofili-
debat i kirken

– Jeg skal her nævne, at jeg gerne så, at debatten om velsignelse af homofiles samliv kunne afsluttes, sagde Paulsen og nævnte bl.a den ritual-lignende handling, som biskop Søren Lodberg Hvas har godkendt til formålet i Budolfi kirke.
– Kirkeminister Johannes Lebech gjorde sig mere end almindelig uheldigt bemærket ved åbenlyst at blande sig i kirkens sager og foreslå, at bøsser og lesbiske skulle have mulighed for at blive gift i kirken. Det er ikke kun biskoppen i Roskilde, der bidrager til glæden hos dem, der ønsker folkekirken afskaffet.