Gud bliver nærværende

– Jeg kan „høre” Guds stemme, mærke Hans indtryk, siger apostolsk præst– Anders Bartholdy, du er jo egentlig pinsemand. Hvad betyder Pinsen for dig?
– Først og fremmest, at det er dér vi fejrer Helligåndens komme.
Helligånden er en væsentlig del af mit gudsforhold. Det er Ham der gør mit gudsforhold personligt. Det er nemlig gennem Helligånden Gud kommer nær og tager bolig i os. Det hele kommer tæt på. Og så er han der med sin kraft. Han kan virke gennem mig.
Hvordan mærker du Helligånden i dagligdagen – har du nogle konkrete eksempler?
– Netop ved, at Gud kommer tæt på. Han berører mine følelser. Han giver mig den dér indre stemme, en stærk overbevisning om, at jeg er et Guds barn – siger “Abba Fader”, som der står i Romerbrevet.

Guds stemme

– Han taler også til mig, ikke med ord, men indtryk.
Hvordan kan du så kende forskel på dine egne tanker og Helligåndens?
– Det er sket gennem lang tids brug. Selvfølgelig kan man aldrig være 100 pct. sikker, men alligevel. Dels ved erfaringen, at få afkræftet eller bekræftet gennem omstændighederne, at det virkelig var Gud, der talte og dels ved bare at kende Hans stemme ligesom et lille barn lærer at skelne sin mors og fars stemme fra andre mænds og kvinders stemmer.
Det handler om atmosfære.
Der er en særlig atmosfære, der omgiver Gud, og som man bliver fortrolig med efter en tid.
Bruger du nådegaverne – hvilke?
– Fremfor alt visdommens gave. Og det sker på en meget speciel måde. Et eksempel er, da en ung mand kom til mig med et teologisk spørgsmål, der var meget afgørende for ham. I mig selv kunne jeg ikke svare på det, men da jeg alligevel åbnede min mund og begyndte at tale, åbnede Skriften sig for mig, og jeg vidste pludselig løsningen på problemet. Når jeg lukker munden op i bestemte situationer, kommer de ord, jeg skal sige.
Hvad med helbredelser – som der jo snakkes så meget om?
– Jo det har jeg da også oplevet, men det er ikke på grund af en nådegave, men fordi jeg har den tjeneste, jeg har. Der står, at menighedens ældste skal salve de syge med olie, så de kan blive helbredt. Det har jeg været med til flere gange.
– Men også da jeg var lagerforvalter for 15 år siden. Da bad jeg for en kollega, der havde slidgigt, og han blev fuldstændig helbredt!

Tungetale – ikke bare volapyk

Hvor stor betydning har tungetalen for dig?
Meget i mit bønsliv. Når jeg taler i tunger leder Gud min bøn fuldstændig.
Er det ikke bare noget du lirer af?
Nej, jeg kan se på bønnesvarene, at det virker.
Jamen, hvordan kan du det, når du ikke forstår hvad du beder?
Jeg har et emne på hjerte, og så beder jeg i tunger for det. Når jeg gør det på den måde, er det bemærkelsesværdigt, hvor tit jeg får bønnesvar.