Folketinget støtter KrF-forslag: Børn og unge skal drikke mindre

I torsdags vedtog et næsten enigt folketing, at der skabes initiativer, som skal bringe børn og unges alkoholforbrug ned. Kun Enhedslisten undlod at stemme.Kristeligt Folkepartis socialordfører og forslagsstiller Tove Videbæk er tilfreds med, at Folketinget har tilsluttet sig forslaget om, at regeringen skal redegøre for sine initiativer på en lang række områder: markedsføring af alkohol, køb og salg, udskænkning, forældres og skolers ansvar:
– Danske unge ligger i top, når det gælder druk, viser en WHO-undersøgelse fra 2000. Og vi ved, at alkoholproblemer nemt kan føre værre ting med sig, såsom brug af ecstasy, usikker sex, færdselsulykker og vold. Derfor er der brug for en samlet indsats over for de unge, begrunder Tove Videbæk forslaget.
– Vi havde en god 2-timers debat, som sluttede med, at samtlige partier undtagen Enhedslisten stemte for KrFs forslag, lyder kommentaren fra hende efter torsdagens afstemning.

Bred politisk opbakning

Også fra andre partier i folketinget var der tilfredshed at spore. Venstres socialpolitiske ordfører, Eva Kjær Hansen, støttede forslaget og bad de unges forældre om at hjælpe dem:
– Forældre spiller en vigtig rolle, men de skal ikke stå alene med ansvaret. Skolen, ungdomsklubberne og idrætsforeningerne skal være med til at løfte opgaven med at begrænse alkoholforbruget, bedyrer Eva Kjær Hansen overfor Kristeligt Dagblad.
Den radikale sundhedsordfører Naser Khader mener, at det ikke er nok bare med lovstramninger:
– Grundlæggende skal vi have ændret de unges holdning til alkohol og rygning. Det kræver en mere omfattende og koordineret indsats.
Enhedslistens begrundelse for ikke at være med var, at de „ikke vil deltage i de ældres moralske fordømmelse af tidens unge“, som Enhedslistens sundhedsordfører Line Barfod valgte at udtrykke det. Men Enhedslisten kunne på den anden side godt støtte, at der kommer en større viden samt en styrkelse af den forebyggende indsats. Derfor undlod de at stemme.