Atter et menighedsråd træder tilbage i protest

Vinderød Sogns menighedsråd i Frederiksværk provsti er trådt tilbage, fordi biskop Lise-Lotte Rebel afviste et ultimatum fra rådet.
Rådet krævede, at Rebel på grund af samarbejdsproblemer skulle fjerne den ene af sognets præster. De ni medlemmer trådte tilbage, selv om biskoppen både havde indskærpet, at det er ulovligt, og gjort opmærksom på, at hun ingen mulighed har for at tvinge en præst til at flytte.
Arbejdstilsynet har i halvandet år været blandet ind i sognets problemer, men har ikke kunnet få bilagt striden i det nordsjællandske sogn. Kristeligt Dagblad oplyser, at netop nu har tilsynet en skitse til påbud ude til høring, men menighedsrådet har afslået at vente på, at fristen til det udløber den 15. april.
Den 14. februar måtte biskop Niels Henrik Arendt i Haderslev kapitulere og indse, at hans forsøg på at få menighedsrådet i Asserballe til at blive på sin post var slået fejl. Også her var der så store samarbejdsproblemer mellem rådet og præsten, at de folkevalgte forlod rådet.