Køn, identitet og selvforståelse til debat

Spændende essay-samling fra Credo ForlagKøn, identitet og selvforståelse er til debat i samfundet i disse år og debatten spiller også en væsentlig rolle blandt mange kristne. Derfor er det spændende, at Credo Forlag har valgt at udgive denne essay-samling med 9 essays om emnet.Forfatterne er først og fremmest hentet fra Indre Mission og Luthersk Missionsforening samt i kredsen omkring KFS og det er fortrinsvis yngre folk, der har skrevet. Det sidste er en klar styrke ved bogen. Det første er derimod en garant for, at alle indlæggene er velfunderet i Bibelen.
Emnerne i de 9 essays er behandlet før og det var netop bøger fra kristne forlag med de emner, man selv kastede sig over i forlovelsestiden, hvor man for alvor havde brug for at finde sin identitet som mand og som kommende ægtefælle og far. Det er meget spændende at læse de samme emner behandlet i 2002 efter snart 40 års ægteskab. Det er glædeligt at se, at der er den samme grundholdning og grundtone i dag, netop fordi artiklerne er velfunderet i Bibelen, men det er også befriende at man er fulgt med tiden og skriver om de samme emner ind i en ny historisk situation.
Udover den stærke fundering i Bibelen er flere af de 9 essays meget praktiske og giver gode anvisninger på, hvad forfatteren selv har gjort og som måske kan blive til hjælp for andre.
Bogens bedste essay er for mig helt klart Jacob Kofod-Svendsen „Tillykke – Det blev en far! Her skriver han meget praktisk, men også meget personligt og engagerende om det at blive far og gå ind i rollen som far. Essayet funderer sig på en flot blanding af teologi, psykologi og egne oplevelser, glæder og besværligheder. Det essay er nok værd at få forstand af.
Men også Heidi Wengel Lomborgs „Kvinde med det hele“ og Monica og Robert Neimanas´s „Når to køn bliver ét“ er meget livsnære, ærlige og praktiske, samtidig med at de knytter sig til Bibelens budskab om kvinde- og manderoller. Heidi Wengel Lomborg kommer meget godt omkring det at være kvinde, mor, kone med udearbejde og hjemmearbejde og perioder, hvor der lægges mere vægt på hjemmearbejdet fremfor udearbejdet. Monica og Robert Neimanas beskriver ud fra egne og nære venners erfaringer om ét-blivelsen som en proces, der ikke altid er lige let. Men også om værdien af at gå helhjertet ind i processen.
Ole Backer Larsens „Kristen single og seksualitet“, der bl.a. handler om onani, er straks sværere at håndtere, for her lægges der mere vægt på gamle tiders sex-tænkning og moral end på hvad Bibelen siger og ikke siger om dette emne. For siger Bibelen egentlig overhovedet noget om emnet eller forsøger vi at læse noget ind, som ikke står der? Dette essay vil nok i højere grad føre til fordømmelse og fortvivlelse end til debat eller afklaring. Det for mig at se det svageste essay i samlingen.
Anderledes med samme forfatters essay „Homoseksualitet“, som er langt mere Bibel-fundamenteret og samtidig går ind i spændingsfeltet „Sandhed uden kærlighed“ og „Kærlighed uden sandhed“, der fører frem til afsnittet „Sandhed i kærlighed med håb“. Essayet kommer også ind i vor tids diskussion omkring muligheden af at være født homoseksuel, at der kan være tale om noget genetisk. Essayet afviser det sidste, men går dog så langt som til at sige om nogle homoseksuelle, at „deres personlighedsstruktur (biologisk faktor) gør dem mere følsomme overfor påvirkninger i miljøet“, men ellers gives der udtryk for at homoseksualitet skyldes forskellige faktorer: kulturelle-sociale, miljø-bestemte, moralske, adfærds- og viljesbestemte faktorer. Essayet giver også udtryk for mulighed for homoseksuelle til at blive „helet“.
Essaysamlingen er alt i alt en meget velkommen debatbog fra et kristent forlag ind i tidens voldsomme fokusering på køn og kønsidentitet, seksuallivet „nødvendighed“, gift eller ikke gift og homoseksualitet som en menneskeret. 8 af de 9 essays giver livsnære, reflekterende og udfordrendre bud på disse spørgsmål. Derfor er denne essay-samling værd at læse.

Div. forf.: Køn til debat – Ni essays om køn, identitet og selvforståelse
221 sider • 210 kr. • Credo Forlag tlf. 3543 8383