Galilæa på Jesu tid

Årsmøde i Selskab for Bibelsk ArkæologiPå lørdag den 3. maj holder Selskab for Bibelsk Arkæologi (SBA) sit årsmøde på Menighedsfakultetet i Århus På festaftnen taler bibelarkæolog John Woodhead fra Edinburgh, som for få år siden ledede udgravningerne af kong Akabs by Jizreel. Hans emne er: „The Archaeology of Galilee at the Time of Jesus“. Det er sjældent, at bibelarkæologien for alvor rykker noget i vor forståelse af Bibelen. Men det er faktisk tilfældet med Galilæa på Jesu tid. Adskillige forhold i evangelierne, som Ny Testamente forskningen stillede sig skeptisk over for, har den arkæologiske udforskning af Galilæa været med til at sætte ind i et anderledes positivt lys.
John Woodhead, der er dansk gift, sidder i den internationale bestyrelse for Nazareth Village – et projekt for en landsby som på Jesu tid, som SBA støtter. Det vil han også fortælle om.
Cand.theol. Bodil Skjøtt, Ølsted, sætter desuden fokus på: „Vinpersen – i arkæologisk og bibelsk lys“, og formanden, lektor Carsten Vang (billedet) kommer med „Nyt fra SBA“.
Selskabet blev stiftet 1. april 1990 og har siden arbejdet med det dobbelte formål:
a) at støtte arkæologisk forskning i Israel og dets nabolande.
b) at formidle viden om Bibelen og bibelsk arkæologi til interesserede ikke-fagfolk. Det sker gennem bladet TEL, ved kurser m.v. og ved formidling af bibelsk-arkæologisk stof i medierne, for at fremme indlevelsen i de bibelske skrifter og forståelsen af deres baggrund