Mere støtte til studerende med børn

Modstanden mod abort og kampen mod det høje aborttal handler ikke kun om forbud. Den handler også om, at gravide får støtte til at gennemføre deres graviditetDerfor foreslår Kristeligt Folkeparti, at der gives mere hjælp til forældre under uddannelse. Partiet vil have indført et særligt børnetilskud på 12.000 kr. om året til børn af enlige uddannelsessøgende – og 19.000 kr. om året, til børn med forældre, der begge er på SU.
Socialforskningsinstituttets rapport ”Abort eller fødsel” fra 1994 fortæller, at 27 pct. af kvinder under 25 år, der får foretaget provokeret abort, begrunder deres valg med, at de var under uddannelse. Det er den hyppigst anvendte begrundelse for kvinder i denne aldersklasse til at vælge abort.
– Uddannelsessøgende med børn er en af de grupper i samfundet, der er økonomisk dårligst stillet. Rådighedsbeløbet for enlige studerende med SU-stipendium og statslån er omkring 19.000 kr. lavere om året end for en enlig forsørger på kontanthjælp, når der ses bort fra erhvervsarbejde, forklarer Kristeligt Folkepartis uddannelsesordfører Tove Videbæk.
– Jeg synes, forældre skal tilskyndes til at få børn, mens de er under uddannelse, hvor de bedre kan indrette sig lidt fleksibelt i dagligdagen end senere, hvor begge typisk har erhvervsarbejde på fuld tid. De ringe økonomiske forhold for uddannelsessøgende medfører, at mange forældre i dag venter med at få børn, til de har færdiggjort deres uddannelse.
Tove Videbæk mener, det er meget kritisabelt, at SU-ordningen er indrettet sådan, at forældre under uddannelse blot får lov til at tage mere erhvervsarbejde. Det betyder, at forældrene både får mindre tid til børnene og mindre tid til studierne. I særlig grad har enlige forældre på SU vanskeligt ved at få erhvervsarbejde til at hænge sammen med uddannelse og samvær med børn.