Skal man bare følge tidsånden?

Areopagos sommerstævne denne uge sætter fokus på det søgende menneske – Hvilke sider af tidens ”ånd” skal vi gøre op med, og hvilke skal vi lade os inspirere af?Spørgsmålene stilles i indbydelsen til Areopagos’ norsk-danske sommerstævne. Det holdes på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg, der er beliggende ca. 7 km. syd for Århus.
Der er sat stop for tilmeldinger til kost og logi, men folk er velkomne til at deltage i møder og seminarer. Af seminarer kan nævnes: ”Ikoner – vinduer til en hel virkelighed”, ”Introduktion til Kristus-kransen” og ”At leve dialogisk”. Medvirkende vil bl.a. være Niels Christian Hvidt, katolsk dr. theol. og underviser ved Georgiana Universitetet i Rom, Notto Thelle, professor i teologi ved det teologiske fakultet under universitetet i Oslo, Knut Grønvik, ligeledes nordmand og missionspræst ved Areopagos i Norge. Desuden medvirker danske Ole Skjerbæk Madsen, daglig leder af ”I Mesterens Lys”.
Areopagos har mangeårig erfaring med religionsdialog i Østen og vil overføre disse erfaringer på forholdet til nyreligiøse i Danmark. Man ønsker at ”gøre den treenige Gud kendt blandt religiøst søgende mennesker”.
Højdepunkter ved fællessamlingerne bliver uden tvivl Notto Thelle’s foredrag: Siddharta-kristne møder udfordringer fra buddhismen” fredag og Niels Christian Hvidts ”Mirakler – møder mellem himmel og jord” lørdag.