Fremsynet blindearbejde

”De skal se Gud” er mottoet for ”Kristeligt Arbejde blandt Blinde”, der er ved at omstrukturere til de nye digitale tiderDen 10. – 13. juni holdt Kristeligt Arbejde blandt Blinde (KAbB) sit årlige sommerstævne på Indre Missions Bibelskole i Børkop. I år var der i forbindelse med stævnet generalforsamling med forhandling om arbejdet og valg til bestyrelsen. Formand Elly Stidsens beretning kom i høj grad til at bære præg af oplæg til en ny struktur i arbejdet og fremlagde forslag til nye vedtægter. Hun orienterede ligeledes om den forestående overgang til digitale lydbøger på CD-rom.
16 år som formand
Generalforsamlingen godkendte de nye vedtægter, der bl.a. medfører, at KAbB nu bliver en medlemsorganisation med kontingent på 500 kr. om året. Ved den efterfølgende konstituering fik KAbB ny formand. Elly Stidsen, der i 16 år har bestridt posten, fortsætter i bestyrelsen, og afløses som formand af Erik Bräuner Jensen.
Som noget nyt har KAbB fået en daglig leder fra 1. april. Det er Birte Søgaard, som siden september 2000 har været ansat på Kristeligt Lydbi-bliotek i Fredericia. Fra den 25. august er Ellen Holst Nielsen fra Odense ansat som ny medarbejder i Lydbiblioteket. Hendes opgaver bliver især kontor- og informationsopgaver. Hun er tillige medlem af Indre Missions Hovedbestyrelse.