Koldingskole overbooket

Efterskolen Kildevæld vil satse på åndelige værdier
Efterskolen Kildevæld i Kolding har været nødt til at stille en ekstra pavillon op. Skolen har nemlig 5 flere end de 95 skolen ellers har kapacitet til.
Heraf kommer ca. halvdelen fra Apostolsk Kirke, der er skolens eget bagland, 25 pct. er fra andre kirkesamfund og de sidste 25 pct. er kirkefremmede. 7 pct. af eleverne har indvandrerbaggrund.

Ekstra statstilskud

Staten gi’r et særligt tilskud til elever med indvandrerbaggrund, fortæller forstander Erling Thyde:
– Statens tilskud til efterskolerne er altid blevet pristalsreguleret med en procentsats. Men i år er det ændret til et puljetilskud, der skal tjene som værktøj til at møde særlige behov. Derfor får efterskoler nu 17.000 kr. af staten per elev, hvis forældre kommer fra tredjeverdenslande.
Hvad er der ellers af afvigelser i forhold til andre år?
– Vi har valgt at fokusere på omsorg og nærvær i forhold til eleverne i stedet for straf og forfølgelse. Vi satser på få vigtige punkter i disciplinen, og det har givet ro.
Hvad er din bedste oplevelse i år?
– Det var vores afslutningstur til London på sidste hold, hvor eleverne kom ud i praktisk tjeneste. De fejede gader, samlede skidt, ryddede op og vaskede biler i belastede kvarterer.
– Eleverne oplevede værdien ved ikke blot at tænke på sig selv, men gøre noget for andre, som ikke havde mulighed for at gøre gengæld. Det var stærkt!
Hvad kan I bidrage med i efterskolelandskabet?
– 95 pct. ligner jo hverdagen på enhver anden efterskole. Desuden ligner vi de andre frikirkelige og ”karismatiske” efterskoler meget. Men ellers er vi mere ”løse” mht. musiksmag, rygning osv. Vi har valgt at sætte præg på det åndelige, ikke slå så meget ned på det moralske.