Charles Finney:
Nævn dine synder ved rette navn

“Bryd jeres brakmarker op, for tiden er inde til at søge Herren, så Han kommer og lader retfærdighed regne ned over jer.” (Hoseas 10, 12, efter den eng. overs.)
Her fortsætter fra sidste uge Charles Finneys undervisning om, at vækkelse kan frembringes når blot man går grundigt til værks: At bryde brakmarken op er at bryde jeres hjerter op – at forberede jeres sind på at bære frugt for Gud. Nogle gange bliver ens hjerte udtørret, hårdt og koldt og ikke til nogen nytte. Det vil ikke bære frugt, før det bliver brudt op og er klar til at modtage Guds Ord.
Hvis I ønsker at bryde jeres hjerters brakjord op, så begynd med at se på jeres hjerter. Undersøg din sindstilstand lige der, hvor du er nu. Mange tænker aldrig på det! De giver ikke deres hjerter nogen opmærksomhed og ved aldrig, om de har det godt åndeligt, om de vinder land eller taber det, om de er frugtbare eller ligger brak.
Flyt opmærksomheden fra alt andet og se omhyggeligt på dette. Gør en opgave ud af det. Lad være med at have hastværk. Undersøg grundigt jeres hjertetilstand og find ud af, hvor I befinder jer; om I dagligt vandrer med Gud eller med djævelen; om I er under mørkets fyrstes herredømme eller under Jesu Kristi herredømme. Og for at finde ud af dette må I beslutte jer for at undersøge jeres synder.
Jeg mener ikke med dette, at I skal stoppe op og se ind i jer selv for at studere jeres nuværende følelser. Det er den bedste måde at forhindre enhver følelse på. Det ville være som én, der holdt op med at se på en lampe og i stedet forsøgte at vende vrangen ud af øjnene for at se, om der var aftegnet et billede på nethinden. Han ville klage over, at han intet kunne se! Og hvorfor? Fordi han havde flyttet øjnene fra det, han så på.
Måden, man finder ud af sine åndelige følelser på, er at fortsætte med at handle og bruge sin forstand og sit sind. Så vil man blive bevidst om sine åndelige følelser, mens man handler, på samme måde som ens sanser gør én bevidst, hvis man får hånden ind i ilden.
Selvundersøgelse består i at se på sit liv, overveje sine handlinger, huske på fortiden og lære dens sande natur at kende. Se tilbage på dit liv. Undersøg dine synder én for én. Du skal ikke bare kaste et blik på dit liv, se, at det har været fuldt af synd og så gå til Gud med en slags generel bekendelse. Det er ikke måden at gøre det på. Du må undersøge dine synder én for én. Tag pen og papir og skriv dem ned, efterhånden som de dukker op. Gennemgå dem lige så omhyggeligt, som en bogholder gennemgår sine bøger, og så snart du husker en synd, så tilføj den til listen. Generelle syndsbekendelser duer ikke. Dine synder blev begået én for én, og du må gennemgå dem, så godt du kan og bekende dem én ad gangen.

Charles G. Finney (1792-1875) regnes for Amerikas fremmeste evangelist. Den forhenværende sagfører nåede uden moderne massekommunikationsmidler at ”omvende” 1 million mennesker! Hans kampagner var kendetegnet ved, at folk ikke fik lov til at komme frem til forbøn og omvende sig, før Finney havde sikret sig, at de havde en gennemgribende synds-erkendelse.