Navnet Jesus

Der findes intet navn så mægtigt som Jesu navn. Jesus er Guds evige Søn.
Graham Powell
Underviser og forfatter

I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det Ord.
(Joh. 1:1-3)

Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed – en herlighed, som den fuldkomne Søn har fra sin Far, fuld af nåde og sandhed.
(Joh. 1:14)

Alt i himlen og på jorden blev til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld, både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. (Kol. 1:16)

Han, som havde det første ord, får også det sidste ord.
Jesus er Gud. Alligevel er der mange, som spotter hans navn. Skaberen blev Frelseren, men han kan kun frelse dem, der påkalder hans navn.
En dag skal alle mennesker se Jesus, som han virkelig er. For nogle vil det være et lykkeligt møde, men for andre vil det være frygteligt.
Enhver troende kristen har den rettighed – eller snarere den befaling – at udøve autoritet over ånderne i Jesu navn. Når vi kæmper mod de onde ånder, gør vi det i Jesu navn. Jesus har nemlig givet os ret til at bruge hans navn i kampen. Når vi bruger dette almægtige navn, står vi på Jesu sted. Vi repræsenterer hans rige. Vi frigiver hans magt. Det er et fantastisk privilegium, vi har som kristne.
Satan prøvede at tilintetgøre Jesus ved at få ham forrådt og korsfæstet. Men i virkeligheden blev Satan derigennem årsag til sit eget mest ydmygende nederlag. Dette nederlag blev bevidnet i den usynlige verden, og han vil aldrig komme over det igen. Det, som Satan troede ville blive hans største triumf, blev hans største bommert.

Fra bogen: 2 verdener – kæmper om din sjæl af Graham Powell