Charles Finney:
Skab vækkelse i dit eget liv

“Bryd jeres brakmarker op, for tiden er inde til at søge Herren, så Han kommer og lader retfærdighed regne ned over jer.” (Hoseas 10, 12, eng. overs.)
Jøderne var en nation af landmænd. Skriften bruger derfor ofte billeder fra den slags arbejde og fra steder, som var velkendte for landmænd og hyrder. Så da profeten Hoseas kalder Israel for en frafalden nation, dadler dem for deres afgudsdyrkelse og truer dem med Guds domme, så bruger han brakmarker som illustration. En brakmark er en mark, som engang har været dyrket, men som nu ligger hen til ingen nytte. Den må pløjes op igen, før der kan plantes på ny.

Hvad menes med „brakjord“?

At bryde brakmarken op er at bryde jeres hjerter op – at forberede jeres sind på at bære frugt for Gud. Bibelen sammenligner ofte menneskehjertet med jord og Guds Ord med sæd, der bliver sået i den. Frugten repræsenterer handlinger og længsler hos dem, som modtager det. At bryde brakjorden op er derfor at bringe sit sind i en tilstand, hvor det er parat til at modtage Guds Ord. Nogle gange bliver ens hjerte udtørret, hårdt og koldt og ikke til nogen nytte. Det vil ikke bære frugt, før det bliver brudt op og er klar til at modtage Guds Ord.

Hvordan kan vi bryde brakjorden op?

Mennesker taler om ‘åndelig begejstring’, som om de kunne fremkalde følelser ved en direkte anstrengelse. Men sindet fungerer ikke på den måde. Ingen kan få sig selv til at føle på en bestemt måde bare ved at forsøge på det, for hjertets følelser er ikke under vores umiddelbare kontrol.
Ikke desto mindre kan følelser kontrolleres indirekte. Vi kan ikke sige: “Nu vil jeg føle medlidenhed med den person”. Men vi kan rette vores opmærk­somhed ufravendt mod denne person, indtil medfølelsen kommer. Hvis en far, som er væk fra sin familie, tænker på sin kone og sine børn, vil han så ikke have følelser? Men det er ikke ved at sige til sig selv: “Nu vil jeg have dybe følelser for min familie”.
Hvis du ønsker at bryde dit hjertes brakjord op og gøre dit sind i stand til at føle åndeligt, så må du skride til værket på samme måde, som du ville gøre for at føle for alt muligt andet. I stedet for at fylde jeres hjerter med alt muligt andet og så forvente, at nogle få møder skulle vække jeres følelser, så arbejd i stedet som I ville mod ethvert andet mål.
Gud har bragt din sindstilstand lige så meget under din kontrol som bevægelsen af dine lemmer. Hvis mennesker var lige så ulogiske med at flytte deres ben, som de er med at styre deres følelser, så ville de aldrig gå nogen steder!
(Fra bogen „Principper for vækkelse“, Forlaget Scandinavia)

Biografi:

Charles G. Finney (1792-1875) regnes for den fremmeste evangelist Amerika nogensinde har set. Uden moderne massekommunikationsmidler nåede han i sin levetid at ”omvende” 1 million mennesker til kristendommen.
Hans kampagner var kendetegnet ved, at folk ikke fik lov til at komme frem til forbøn og omvende sig, før Finney havde sikret sig, at de havde en gennemgribende syndserkendelse. Det gjorde han ved de såkaldte ”inquiries”, spørgsmål og svar sessioner efter hver møde – deraf betegnelsen ”eftermøde”. Hans kampagner kunne opstå spontant og vare uendelig længe. Således måtte han på en rejse kort efter sit giftermål telegrafere, at han ikke kom hjem foreløbig, da en vækkelse var brudt løs i en by. Kampagnen kom til at vare over et halvt år!