Boganmeldelse
Den handler om os alle sammen

Ny bibelhistorisk roman af Poul Hoffmann foregår på Kong Davids tid. Men samtidig handler den om de store spørgsmål i livet, som alle mennesker er fælles om: Frygten for døden, længslen efter kærligheden, valget mellem den sande Gud og møgguderneKender du Akitofel og ved, hvordan han er i familie med Kong David? Ved du, hvem Naharaj er, og hvem han var gift med? Er du klar over, hvad der skete i Egypten og på Kreta, mens David regerede i Israel?
Det kan du alt sammen få at vide ved at læse Poul Hoff-manns nye roman. Selv de bibelske personer, som vi kender, har han meget nyt at fortælle om.

Vi er med overalt

Romanen udspiller sig i Kong Davids storhedstid og ind i de første år af Salomos regeringstid. Det meste af tiden er vi i Jerusalem og det øvrige Israel. Vi er med overalt: På byggepladserne i Jerusalem, i haremet, hos ypper-stepræsterne, på slagmarken hos hæren, hos folkemængden i jubel over kroningen af Salomo til konge, og vi sørger sammen med israelitterne over Davids død. Derudover er vi på en tur til Knossos på Kreta for at studere bygningsteknikker og i Egypten, fordi David vil finde ud af, om der er en sammenhæng mellem Khe-ops-pyramidens hemmelighed og Pagtens Ark. Og det er der muligvis.

Mere end genfortælling

Poul Hoffmann kan mere end sin bibelhistorie, og han genfortæller ikke bare, hvad vi allerede kan læse i Bibelen. Han forklarer og analyserer og giver baggrundsoplysninger. Det er de bibelske begivenheder, der er i centrum, og som det hele drejer sig om. Men de er virkelige begivenheder, der er foregået på et bestemt tidspunkt i historien, og Poul Hoffmann kaster lys over dem ved at sætte dem ind i deres samtids politiske, religiøse og kulturelle sammenhænge.
Som et segl på dit hjerte er en roman, men med så mange oplysninger bygget ind, at den på en måde også er både en bibelkommentar og en historiebog.

Puslespil med et bjerg af brikker

Vi kan forestille os, at Poul Hoffmanns arbejde med at skrive romanen har været som at lægge puslespil. I udgangspunktet har han siddet med et uoverskueligt bjerg af brikker forstået som oplysninger og stemninger, han har ønsket at videreformidle. Brikkerne er blevet vendt og drejet og flyttet rundt med og lagt om igen og igen for at få dem alle med og for at få dem til at passe ubesværet ind i hinanden.
Ligesom det helt sikkert har været et krævende arbejde at skrive romanen, kræver det også et stykke arbejde at læse den.

Imponerede som en katedral

Poul Hoffmanns viden er imponerende. Overvælden-de, vil nogle måske mene. Men så er det overvældende på samme måde som at træde ind i en katedral (sammenligningen er ikke tilfældig). Der er så meget at se og så mange detaljer, at det ikke er til at rumme.
Jeg vil ikke bebrejde Poul Hoffmann, at han kender Bibelen så godt, at vi er nogen, der kan føle os som begyndere i søndagsskolen, der har svært ved at følge med. I stedet vil jeg bebrejde mig selv, at jeg ikke har gjort mere ud af at læse – og studere – Bibelen, for så var der meget, jeg bedre forstod. Men det er jo heldigvis ikke for sent at gøre noget ved det, og det er også sådan, at romanen på ingen måde hverken erstatter eller afskræk-ker mig fra at læse de bibelske tekster, den gendigter. Tværtimod giver den mig lyst til selv at gå på opdagelse i dem og i Bibelen i det hele taget.

Både historie og nutid

Romanen giver grundig indsigt i en vigtig periode i Israels historie. Men den gør mere end det. Den giver en generel beskrivelse af Israel som Guds folk, der er truet af fjender udefra, men hvis største trussel er, at de kan fristes til at give de hedenske møgguder plads i deres land og hjerter. Samtidig gælder beskrivelsen på flere måder både Israels situation dengang og kirkens situation i dag. Uden at det virker søgt.
Denne roman handler ikke bare om, hvordan livet var for nogle mennesker engang. Den handler om, hvordan livet er for os alle sammen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Døden og kærligheden

Det bliver gjort tydeligt, at der er en verden til forskel på et liv i tro på Jahve eller i tilbedelse af de hedenske møgguder. Men det bliver også gjort klart, at alle mennesker har noget tilfælles: Frygten for døden og længslen efter kærligheden. Alle er skabt af Gud og længes bevidst eller ubevidst efter en tid, hvor det igen bliver, som det var før syndefaldet. Og alle, som giver sig hen i kærlighed, mærker en brise fra Paradis – ikke kun som en rest fra et Paradis, der engang har været, men snarere som en forsmag på et Paradis, der engang skal komme.
Men ”hedningerne kan ikke bære den uendelige lidelse, som kærligheden forvandles til, når døden hugger. (…) Det er kun i Israel, vi kan elske uden frygt, for det er kun i Jahve, at kærligheden er stærkere end døden.”

Frisk forfatter og friskt forfatterskab

Som et segl på dit hjerte er en fortsættelse af Kongens mand. Den udkom for mere end 40 år siden og foregår i Davids første år som konge. I anledning af den nye roman er Kongens mand blevet genudgivet. Begge romaner kan uden videre læses hver for sig og er meget forskellige i stilen. Kongens mand fortæller en spændende handling, Som et segl på dit hjerte giver spændende analyser.
Som et segl på dit hjerte viser, at selv om Poul Hoffmann rundede de 75 år her i foråret, er han stadig frisk og kan skrive. Genudgivelsen af Kongens mand viser, at hans forfatterskab holder sig friskt og stadig er værd at læse.

Poul Hoffmann:
Som et segl på dit hjerte
281 sider • 299 kr.
Kongens mand
140 sider • 169 kr.
Lohses Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: