Ti vilde år med Bibelen

Morten Aagaard føler, at han har brugt de bedste år af sit liv på Bibelselskabet – og det er han stolt af.

Tine Lindhardt, den nye leder af Bibelselskabet, har hidtil produceret kirkelige udsendelser for Danmarks Radio.

For der er kommet meget godt ud af de 10 år, fra han som ung 31 årig overtog posten, til han nu fratræder – og fylder 41 år på søndag den 9. marts.
– Det har været 10 vilde, fantastiske år med fuld fart på og mange udgivelser og masser af arbejde, for når man er generalsekretær her, så er man jo i gang 7 dage om ugen.
– Det er 10 år, jeg er stolt af, men jeg er også glad for, at det nu er ovre, indrømmer Morten Aagaard, mens vi sidder i Bibelselskabets lille kantine bag den flotte store Biblia-bogbutik på Frederiksborggade 50.
Her finder man alle mulige slags bibler, kommentarer og hjælpematerialer. Efterhånden også en del CD-rom’er.
– Og der kommer snart et nyt spil om Jesus med mere aktion, lover Morten Aaagaard.

En bleg, men fattet ung mand for 10 år siden

– Hvordan var det som ung teolog at overtage ledelsen efter Niels Jørgen Cappelørn?
– Det var da svært, for Bibelsselskabet havde jo netop nået en milepæl med den nye bibeloversættelse med det mægtige åndsarbejde, der var lagt i den.
Efter sådan en storhedstid spørger man jo unægtelig: Hvad nu? Er der en tid efter?
Jeg følte, at bukserne og stolen var rigeligt stor til mig.
Når jeg ser billeder af mig selv fra den gang, så ligner jeg en bleg, men fattet ung mand…
– Nåede du at være præst efter din teologeksamen?
– Nej, jeg søgte ét præsteembede, men de ville ikke have mig! I stedet blev jeg højskolelærer på Rønde og havde fire meget gode år, før jeg kom til Bibelselskabet.
Til gengæld fik jeg mulighed for at prædike i alle landets kirker som generalsekretær, og jeg har desuden været ulønnet hjælpepræst i Christianskirken i Lyngby og prædiket dér en gang om måneden.

Bibel – Luk dig op!

– Hvad kunne du gøre – efter Cappelørn?
– Min tilgang var: „Luk dig op!“ ud fra Markus 7,34, hvor Jesus siger »Effatha!« — »Luk dig op!« – da han helbreder en døvstum mand.
Nu havde vi fået en ny bibel, nu skulle den lukkes op – den skulle ud og bruges.
Derfor gik vi i gang med massive uddelinger, f.eks. i forbindelse med København som Kulturby og ved uddelinger i Roskilde, Holstebro… osv.
17.000 skolebibler er blevet uddelt på 750 skoler.
Der holdes bibelmaraton oplæsning mange steder, hvor man så også har et samtalerum, hvor man kan følge op.

Slip bare Bibelen fri

– Vi lagde Bibelen gratis ud på Internettet – og fik i øvrigt Kristeligt Dagblads pris for bedste kirkelige hjemmeside.
For vi véd fra Esajas 55,11 at „Guds ord vender ikke virkningsløst tilbage“.
– Bibelen kan godt stå alene. Den kan godt slippes fri uden kontrol. Den er en enestående missionær.

Forstår du det, du læser?

– Men det betyder jo ikke, at vi så slet ikke skal undervise eller forklare, for vi ved jo også fra beretningen om Filip og den etiopiske hofmand, at Filip spurgte: „Forstår du det, du læser?“ Hofmanden havde fået fat i en skriftrulle, ligesom mange mennesker har fået fat i en bibel, men det er ikke sikkert, de forstår, hvad de læser.
Derfor udgiver vi kommentarer – f.eks. Kai Kjær Hansens vidunderlige studiemateriale.
Vi har også brugt moderne kunstnere som Peter Madsen til at tegne Jobs bog og Menneskesønnen. Vi forsøger altid at finde de bedste, for Bibelen fortjener det bedste.

Hjælp til Østeuropa

Bibelsselskabet i Danmark er meget engageret i det internationale arbejde. Efter Murens fald i 1989 kom der et boom af en efterspørgsel efter bibler i Østeuropa.
– Her har vi fra Danmark ydet store bidrag. Vi er De Forenede Bibelselskabers distributions-selskab og har et lager med bibler på 250 sprog!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibler til Mellemøsten

– Vi er meget engageret i bibelarbejdet i Mellemøsten og Golfen, og vi kan glæde os over, at det sidste år lykkedes for første gang at få bibler legalt ind i Yemen.
Nu er vi også aktivt med i Sat-7s positive arbejde med at sende kristent satelit-TV til Mellemøsten og Nordafrika.
De forenede Bibelselskaber har altid været med i Sat-7, men nu er vi også fra dansk side gået aktivt ind. Vi udgiver nu også et dansk medlemsblad til dem, der støtter.

Enestående opbakning

– Det enestående ved Bibelselskabet er, at vi anerkendes af alle, og vi har et enormt stort bagland med 30.000 givere i alle kirkesamfund.
Her oplever man den økumeniske bredde – at vi i kirken er ét helligt samfund af alle kristne.
Vor opgave er dejlig ukontroversiel – alle kristne er enige om, at vi skal have Bibelen ud på så mange måder, som muligt. Det er her, vi hører Guds stemme, og Bibelen er et mødested for alle kristne.
– Hvoran ledes Bibelselskabet?
– Vi har et repræsentantskab, hvor vi for nylig også har optaget Pinsekirken, Luthersk Mission, KFS og Wycliffe som medlemmer.
Repræsentantskabet vælger 8 medlemmer ud af en bestyrelse på 12 – de fire andre vælges af bestyrelsen. Desuden er der to fødte medlemmer: Københavns biskop og en repræsentant for kirkeministeriet.

Søn af kendte forældre

– Hvordan er det at være søn af to kendte teologer, Anne Marie og Johannes Aagaard?
– Jeg har oplevet det som en stor fordel at kunne konsultere dem, så man ikke trådte fejl i det teologiske minelandskab. Jeg er taknemlig over at have dem. Det sætter selvfølgelig nogle forventninger, men dem mener jeg nu at have opfyldt, smiler Morten skævt.
– Hvad skal du så nu?
– Nu ser jeg meget frem til at bruge tid på min familie.
Min kone Annette er tandlæge og skal nu have sin egen praksis, så vi håber snart at flytte tilbage til Jylland.
Og så har jeg to børn, Anna på 12 og Julie på 6 år, som jeg glæder mig til at være mere sammen med, nu hvor jeg ikke har 60 rejsedage om året.
– Og dit nye job…
– Jeg skal være adminstrator for tre store LEGO-fonde: Det er grundlæggeren Ole Kirks Fond, Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond og LEGO-fonden. Idéen er, at jeg skal følge de projekter, vi støtter, for at se om pengene bruges bedst muligt. Jeg skal begynde den 1. maj i Billund, men fortsætter som en slags konsulent for min meget dygtige efterfølger i Bibelselskabet, Tine Lindhardt, så det forhåbentlig bliver lettest muligt for hende at komme i gang. Hun er allerede delvist i gang, og jeg er overbevist om, at hun vil gøre det rigtig godt med de mange nye opgaver, der ligger foran.


Artiklen fortsætter efter annoncen: