Kristen og frimurer?

Livet igennem har Dan Thomsen fra Strandby været aktiv i Indre Mission. Han var en af primus motorerne bag FDFs kristne havnefester – og for 2 år siden fik han Alpha-kurser til sognet. For Dan har frimureriet aldrig været i modstrid med kristendommen – tværtimod…For nylig påstod den grundtvigske professor Fledelius, at frimurerne beskæftiger sig med det okkulte. Det blev nævnt som et problem, at en del præster også er med i ordenen.Dan bliver lidt ked af det, hver gang det sker. Han er nemlig selv frimurer og har været det næsten hele sit voksne liv. Og han ser ligefrem Guds ledelse i, at han mødte „brødrene“ i logen.
– Hvis man har øjnene åbne for det, kan man godt se, hvordan Gud velsigner ens liv.
Min far, som var fisker i Strandby, sagde altid, at „alt samvirker til bedste for dem, der elsker Gud,“ fortæller Dan.
– Min far var en personlig troende kristen. Jeg har set, han bøjede sine knæ i bøn mange gange. Han var et bedende menneske. Men han kunne godt tage sig en øl på havnen, og på det tidspunkt var det ikke velanskrevet. Der gik et skarpt skel mellem dem, der var inden for og uden for missionshuset.
Men far sagde engang til mig: – Mit forhold til Skaberen afhænger ikke af, hvad andre siger, men hvad Bibelen siger.
Jeg kom selv i Indre Mission, men det blev i FDF, jeg lagde mine kræfter. Som 22-årig blev jeg kredsleder og brugte i 10 år fem aftner om ugen på det. Takket være mange dygtige ledere har vi med 250-275 medlemmer været den største og næststørste kreds i hele landet. Vi har alle faciliteter. Vi har gode ledere.
Vi var i 1973 med til at bygge nyt missionshus og har efterfølgende udvidet det to gange.
For at skaffe penge har vi også oprettet et genbrugscenter, og dertil kommer, at vi har et dejligt lejrcenter, fortæller Dan med begejstring og en vis stolthed.
Dan var også i 1975 en af dem, der tog initiativ til de første havnefester i Strandby. Nu er der havnefester alle vegne, men dengang var Strandby først, og der var et kristent indhold. Festgudstjenesten er nu flyttet ned på havnen, så flere får mulighed for at lytte.

Vækkelsesmøder uden resultater i 40 år?

Det var også ønsket om at få det kristne budskab ud til kirkefremmede danskere, der for fem år siden fik Dan Thomsen til at foreslå Alpha-kurser i Elling sogn. Dan er forretningsmand, så han vil gerne se resultater, når man gør noget.
– I de fyrretyve år, jeg er kommet i Missionshuset, har man to gange årligt holdt vækkelsesmøder, og det er meget få udefra, der er blevet omvendt, konstaterer Dan, som nu er tæt på de 60 år.
– I første omgang var præsterne ikke stemt for Alpha-kurset, men som forretningsmand ved jeg jo, at man skal markedsføre tingene, så vi holdt et informationsmøde. Men der kom kun to, og den ene meldte fra igen. Dagen før vi begyndte, var der kun 5 tilmeldte. Men inden 3. aften var vi 23, sidste år var vi 33, og til festaftenen var der 57 til middag.
På det første møde følte en dame, at hun skulle sige til en, at der skulle komme en vækkelse, hvor han boede. Hun vidste ikke, at det var vores præst, Brian Pedersen. Nu er begge præster med, og ved det næste kursus er vi oppe på 40 tilmeldte – og to er på venteliste. Og de 18 er nye!
Der er allerede én, der er blevet døbt, en anden er begyndt at komme fast i IM, og nogle få er begyndt at komme i kirken. Vi har alle fået et rigt udbytte. En af deltagerne havde kun Jehovas Vidners mangelfulde bibel, så en af kursusdeltagerne forærede ham en rigtig bibel.
– Manden blev meget glad. Han har stadig svært ved at lade være med at bande, men han siger, at bibellæsningen hjælper ham med et alkohol-problem. Det er vigtigt at fare med lempe, så man ikke straks dømmer folk på deres opførsel eller sprogbrug.

Krise førte til Gud

– For 20 år siden blev jeg både psykisk og fysisk syg og fik en kronisk tyktarmsbetændelse, fortæller Dan.
– Jeg blev indlagt på sygehuset, og det så sort ud. Men en ven gav mig en bog, som fik mig til at beslutte, at jeg ikke ville opereres, før jeg havde været i England og talt med forfatteren, som var en kristen psykiater, der også havde helbredende evner. Pludselig kom han til Aalborg, og jeg henvendte mig. Han kunne se lige igennem mig, og han forudsagde konkrete ting om fremtiden, som også kom til at ske.
Han kaldte sig selv en bydreng for Herren, som skulle lære mig, at vores himmelske Far elsker os, og at Gud kun er kærlighed.
– Når du lærer det, så bliver du rask, sagde han.
Han spurgte også, hvem jeg troede, jeg lignede af Jesu disciple, og jeg sagde: Peter. Nej, sagde han, du ligner Thomas – tvivleren. Men hvis du begynder at tro, så vil du opdage, hvor stor Gud er.
På det tidspunkt fortalte en ven mig tilfældigt om en drøm, han havde haft om et højt, gråt hus med en el-forretning for neden, og dér stod jeg.
Kort efter fik jeg mulighed for at komme med i et el-firma, og da jeg første gang så den forretning, jeg skulle overtage, viste det sig, at den lå nederst i en høj, grå bygning…
Sådan oplevede jeg flere overnaturlige velsignelser, som overbeviste mig om, at Gud var med i mit liv, og at han ville mig det godt.

Dan viser gerne sin frimurerring frem med vinklen og passeren – der for ham symboliserer Guds lov og Guds nåde
Frimureriet

– Men hvordan kan du, Dan, som kristen være med i et hemmeligt broderskab?
– Jeg mødte en person, som havde nogle fine livskvaliteter. Ham ville jeg gerne ligne. Det viste sig, at han var frimurer. Vi har siden været venner.
– Men er der ikke en masse okkulte ritualer?
– Nej, overhovedet ikke. Der er mange rygter, som spredes af folk, der ikke kender noget til det. Men jeg véd, at det ikke er sandt, for jeg har selv været med i 21 år.
– Måske kender du ikke til, hvad der foregår i de øverste grader…?
– Jeg har alle 10 grader, så jeg kender det hele.
Mange ved ikke, at der er to slags frimurere: Verdens frimurerne (kaldet Frimurer Laget) og det kristne frimureri (Frimurer Ordenen).
I Norden er vi især „kristne frimurere“, fordi den svenske konge på et tidspunkt bestemte, at ordenen skulle være en kristen orden.
– Hvordan viser det sig?
– F.eks. ved, at man ikke kan blive medlem uden at være døbt og leve et ordentligt liv. Christian X, var frimurer. Syv ud af de 12, der skrev forfatningen i USA, var frimurere og kristne. Churchill var frimurer. Mozart, Ingemann…
Det ritual, der bruges ved de første tre grader, er hentet fra prologen til Johannes-evangeliet, mens de tre næste er bygget over disciplen Andreas.
– Hvad er formålet med frimureriet?
– Formålet er at „tilmure hjertets sprækker mod lasternes anfald“. Vi forsøger at hjælpe hinanden til at leve et ordentligt liv. For mange er det med til at give dem et højere mål med livet, men naturligvis er der også nogen, som aldrig skulle have været med…
– Skal I handle hos hinanden?
– Nej, vi sætter endda pris på, at man ikke blander forretninger ind i broderskabet. Men hvis man kender nogen, er det da naturligt, at man gerne hjælper dem, hvis de har problemer.
– Er der noget om rygtet, at en frimurer kan modtage hjælp to gange fra de andre i broderskabet, men den tredie gang skal han tage sit liv?
– Heller ikke. Det er rent vrøvl. Vi spiser heller ikke små børn, ler Dan Thomsen, som for 10 år siden solgte sin el-forretning og i stedet købte to legetøjsbutikker. Også det følte han var Guds ledelse og velsignelse.
– For et års tid siden blev du opereret for kræft og tog dit liv op til overvejelse igen…
– Ja, min kone og jeg besluttede at sælge butikkerne. Tre måneder efter kom der en mand og ville købe, fortæller Dan Thomsen, der nu er ved at afvikle og ser frem til næste kapitel:
– Der er så mange ulykkelige mennesker. Jeg vil gerne være med til at oprette et center, hvor mennesker med familie-problemer kan blive hjulpet, fortæller Dan Thomsen, der er sikker på, at hans himmelske far nok skal lægge tingene til rette. For også en frimurer kan godt være en troende kristen, fastslår Dan Thomsen fra Strandby.