Fra Q til K

Kristendemokraterne, der i oktober 2003 ændrede sit navn fra Kristeligt Folkeparti, foretager nu endnu en ændring. Vælgere, der vil stemme på partiet, skal fremover ikke sætte sit kryds ved liste Q, men ved liste K.Fornyelsen i partiet med et nyt navn følges nu op af bogstavændringen, hvor Q bliver erstattet med partinavnets begyndelsesbogstav K.
Ændringen skal dels synliggøre fornyelsen i partiet, dels sørge for, at partiet ikke bliver forvekslet med Dansk Folkeparti, der har O som bogstav.