Ung familie til Tanzania

De næste tre år rejser Mette og Jørgen Lauridsen med deres to børn på hhv. 2 år og 5 måneder til Tanzania for at hjælpe de dårligst stillede familier med bedre sundhed, ernæring og sygdomsforebyg-gelse. De senere år er fattigdommen i Tanzania vokset på grund af stærkt faldende kaffepriser. Familiernes levebrød er blevet fjernet, og mange mænd er tvunget til at tage til storbyerne for at søge arbejde. Kvinder og børn bliver ladt tilbage med få muligheder. Mange har ikke råd til behandling, hvis de bliver syge, og samtidig er der et stort behov for vejledning omkring kost, ernæring og sundhed.
I det fattige område, Karagwe, hvor Mette og Jørgen skal arbejde er desuden 36.000 børn forældreløse som følge af især AIDS og malaria.
Familien Lauridsen udsendes fra august 2004 og de næste tre år af Danmission, og de skal forsøge at komme de hårdest ramte familier til hjælp ved at oplære menighederne i aktivt at tage ansvar for sund-hedsarbejdet. Ud over oplæring vil Mette og Jørgen møde deres patienter, når de er ude og besøge de små landsbyer.
Mette er sygeplejerske, og Jørgen er lærer, og de er begge 27 år. Sammen har de Caroline på 2 år og Frederik på 5 måneder, som følger med dem til de nye udfordringer i Tanzania.