Gør mere vis

Hvordan skal vi tackle livets problemer? Hvordan skal vi omgås forskellige mennesker og klare ubehagelige situationer? Hvad er rigtigt at sige og gøre? Hvordan skal vi give udtryk for vores følelser?
Mennesker, der kan finde ud af alt det, kaldes i Bibelen for vise. En sådan var Salomo, der delagtiggjorde andre i sin visdom især gennem de 3000 ordsprog, han skrev. Derfor er Ordsprogenes Bog god at bruge et bibelstudie på. Og som oplæg hertil er Hans-Ole Bækgaards Et liv i visdom velegnet.
NJV

Hans-Ole Bækgaard:
Et liv i visdom
48 sider • 40 kr. • Lohse