Elsk naturen – det er Guds skaberværk

NATURBLADET er et lille skrift, der udsendes gratis hver måned for at rette fokus på naturen som Guds skaberværk og sætte fokus på vores forvalteransvar i forhold til miljøet.

Simon Sørensen

Simon Sørensen har udgivet bladet siden juli 2001.
Ja, egentlig startede det allerede i hans teen-age-år, hvor han udgav et lille blad hvert kvartal om naturen og delte det ud til familie og venner og folk i menigheden. Men først i 2001 kom det ind i faste rammer.
Simon Sørensen startede det lille blad, fordi han kan lide at beskrive naturens mangfoldighed.
Inspirationen kom bl.a. fra hans tidligere arbejde i Botanisk Have i København og Landbohøjskolens have. I Botanisk Have har man mere end 20.000 plantearter og den mangfoldighed var med til at vise ham storheden og nogle af detaljerne i Guds skaberværk. Men han er også inspireret af Guds hemmeligheder i naturen, som først lader sig åbne, når vi kommer ud i naturen, betragter den og „studerer“ den nærmere.

Også en hjælp imod indoktrinering

Det første nummer kom til at handle om, at naturen er Guds gave til mennesket og netop den tanke gennemstrømmer bladet, der nu har sendt 37 numre på gaden, ét hver måned.
Udover at formidle facts om planter, dyr, klima og miljøproblemer, er bladet præget af Gud som skaberen og opretholderen af alt liv og på den måde bliver bladet en god håndsrækning for mange børn og unge, der indoktrineres med Darwins udviklingslære, som „SVARET“ på livets opståen og udvikling. Bladet peger på en fin måde på Gud som skaberen uden at nedgøre udviklingslæren.

Miljø-forståelse

I numrene fra det sidste 1½ år kan man se, at Simon Sørensen har fået større interesse for miljøspørgsmålene og det aftegner sig i bladet.
– Min interesse for miljøspørgsmål er blevet stærkere og set i lyset af menneskets grådighed og misbrug af naturens ressourcer er det nu også bladets formål at sætte fokus på miljøspørgsmål og vores ansvar som kristne for den natur, som Gud har givet os, siger Simon.
Bladet har flere gange rettet fokus på forskellige temaer, eksempelvis Bibelens plante- og dyreliv.

Lille gratis blad

Hvert nummer af „Naturbladet“ består af 1 A4-side, der er trykt på begge sider og illustreret med farvebilleder, tegninger og diagrammer og det laves helt på amatørbasis af Simon Sørensen, der dog trækker på andres velvillighed. Det koster ikke noget at modtage bladet, der finansieres ved frivillige gaver. Der er ikke tale om et fagblad, men om et enkelt blad, der orienterer nøgternt og sagligt med en klar kristen holdning.
„Naturbladet“ har en hjemmeside på adressen www.naturbladet.dk , hvor man kan læse nyheder, tilmelde sig nyheds-mails og bestille bladet. Jeg stødte selv på bladet her i foråret og har siden læst samtlige numre og har valgt at få det fast fremover, fordi det er et rigtigt godt initiativ og jeg kan have stor glæde af artiklerne i bladet. Jeg kan varmt anbefale andre at bestille det.