Anderledes undervisning

Aros har udgivet et undervisningsmateriale, der i hvert fald er anderledes, for det er målrettet udviklingshæmmede konfirmander.
Forfatterne er præsten og organisten ved Gellerup kirke i Århus, Steen Skovsgaard hhv. Michael Østergaard Jensen. Deres erfaringer og oplevelser med udviklingshæmmede i undervisningssituationer får dem til i forordet at skrive: „At være sammen med hjælpeløse og magtesløse er derfor på en ganske særlig måde at være tæt på Gud, ja, sammen med Gud selv.“
At undervise en sådan gruppe konfirmander stiller helt særlige krav til underviseren om at være enkel og konkret og i langt højere grad bruge billeder fremfor ord. Derfor indeholder konfirman-dens bog ud over tekster til de sange og salmer, de kan synge, udelukkende illustrationer, først og fremmest en række tegninger af Arne Haugen Sørensen.
Underviserens bog giver gode råd og gennemgår et undervis-ningsforløb – krydret med talrige eksempler fra Steen Skovsgaards egen undervisning.

Steen Skovsgaard
og Michael Østergaard
Jensen:
Det bedste er Gud!
Underviserens bog:
48 sider
158 kr
Konfirmandens bog:
64 sider
138 kr
Aros

NJV