Værdifuldt hjælpemiddel til personligt bibelstudium

Studieoplæg til samtlige kapitler i Bibelen – samlet i trebindsværket Studieguide til Bibelen – er i den oprindelige engelske udgave trykt i over en million eksemplarerStudieguide til Bibelen er nu komplet på dansk. Med det sidst udkomne bind 3 har såvel bibelkyndige som mindre -kyndige et godt udgangspunkt til at få studeret hele Bibelen på tre år.
Bøgerne indeholder oplæg til studier af samtlige kapitler i Bibelen. Til hver bog i Bibelen er der først en introduktion og en Tekstinddeling (eller „disposition“). Hvert studium består af nogle spørgsmål, der trækker noget centralt frem i teksten, ofte med henvisninger til andre bibeltekster. For at tage et aktuelt eksempel: „Overvej betydningen af, at de vise mænd kom fra Østen, i lyset af steder som Es 49,6; Luk 2,32; Joh 10,16“.
Kendetegnende for spørgsmålene er i øvrigt, at de gøres personligt vedkommende – der er virkelig tale om hjælp til læseren med at forstå budskabet i teksten og tilegne sig det. Til studierne kan der være en ultrakort indledning og ganske få forklarende noter til bibelteksten. Fx noten til Matt 2,1: „Betegnelsen ‘vise mænd’ anvendes om lærde astrologer eller folk, der praktiserede magi. Det er kun den senere tradition, der har gjort de vise mænd til konger“(!).
Bøgerne indledes med en Introduktion til studiemetode, hvori der svares på spørgsmål som fx hvordan man nærmer sig teksten, hvilke hjælpemidler man kan eller skal bruge, og hvilken fremgangsmåde man kan vælge til bibelstudiet.
Der svares også på, hvad formålet med studieplanen er. Ja, det er selvfølgelig ligesom andre bibelstudieoplæg „at hjælpe kristne med deres daglige læsning af Guds ord“ – men studieguiden præciserer, „at spørgsmålene skal opmuntre til personligt at studere Bibelen“, og „at man bedst husker den sandhed, som man selv graver frem.“ Spørgsmålene er som små „skovle“ igangsættere til gravearbejdet.
Studieguide til Bibelen er en oversættelse af Search the Sciptures, som det engelske studenterforlag Inter-Varsity Press udgav i et bind i 1976 og siden har trykt i over en million eksemplarer.
NJV

Alan M. Stibbs (red):
Studieguide til Bibelen I-III
Bind 1: 204 sider • 175 kr
Bind 2: 224 sider • 215 kr
Bind 3: 240 sider • 260 kr
Ved samlet køb af alle tre bind: 510 kr • Credo