At komme i gang, når man drømmer

„Rejs jer, lad os gå herfra.“ (Joh. 14,31)

Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

Det er i orden at drømme om, hvordan man kunne tænke sig at udføre en ting. Men at blive ved at drømme om den, når man skulle være i færd med at udføre den, er galt. Efter at Jesus skærtorsdag aften havde sagt så mange vidunderlige ord til sine disciple, kunne vi måske have forventet, han ville sige, at de skulle gå hjem og tænke over dem. Men Jesus tillod dem aldrig at drømme tiden væk.
Når vi søger Gud for at finde ud af, hvad han ønsker, vi skal gøre, er det i orden at drømme. Men bruger vi derefter hele tiden til at drømme om det i stedet for at handle på det, er det forkert, og det kan vi aldrig få Guds velsignelse til. Guds initiativ er altid noget i retning af et puf i siden, et stød, der byder os hverken at sidde eller at stå, men at gå!
Hvis Guds har bedt os om at gå afsides og vente i stilhed på at høre ham tale, så lad os gøre det for at komme på sporet af det, han vil vi skal gøre. Men vogt dig for at fortsætte med at drømme, når Gud først har talt. Lad ham være kilden til alle dine drømme og glæder og begejstring, og gå så ud og gør, hvad han har sagt. Hvis du er forelsket, sidder du ikke hele tiden og drømmer om den, du elsker, men du går ud og gør noget for det menneske; og det er, hvad Jesus forventer af os.
Bliver vi ved at drømme, efter at Gud har talt, er det tegn på, at vi ikke stoler på ham.

Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen, Biddy, skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.