Tamilere i Danmark i sorg

Søndag eftermiddag den 2. januar holdt den tamilske kirke, som holder til i baptistkirken i Holbæk, mindegudstjeneste for ofrene ved flodbølgen i Sri Lanka. Der blev tændt levende lys og bedt meget for de nødstedte.

Børn tænder lys til minde om ofre i Sri Lanka. Foto:hhl

„Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver, og bjergene vakler i havets dyb, når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver.“
Med disse ord fra Salme 46 indledtes mindegudstje-nesten, og ordene var bogstaveligt blevet virkelige for mange på Sri Lankas østkyst.
Tsunamien, som ramte flere lande i Asien, har berørt mange tusinde mennesker, både i Danmark og i Indonesien, men i særdeleshed har den berørt mange af de tamilske flygtninge, som er kommet til Danmark de sidste 20 år.
Enok Arulthavaraj, som er præst i den tamilske kirke, havde ud over menigheden inviteret andre tamilere med, og derudover deltog flere danskere fra Baptistmenigheden for at støtte tamilerne.
I gudstjenesten blev alle inviteret op for at tænde et lys, og mange børn deltog i hele gudstjenesten. Alle var berørte over situationen; sangene var anderledes denne søndag.
Ofte er der fest og meget lovsang til gudstjene-sterne, men denne søndag var præget af stilhed, eftertænksomhed og forbøn. Mange deltog aktivt i forbønnen.
Der var ord fra den danske menigheds præst Finn Basnov om, at vi alle var ét overfor Gud i sådanne situationer.
Enok Arulthavaraj prædikede, at vi skal stole på Jesus og vende os til Ham. Hos Gud finder vi trøst. Han er det eneste håb i verden.
Og derefter var der bøn igen. Flere andre tamilske menigheder rundt om i landet var også samlet til mindegudstjeneste denne søndag.

Samler tamilere
til fælles handling

Menigheden i Holbæk har allerede samlet 15.000 kr. ind til nødhjælp på Sri Lanka og ønsker at være med til at vise Guds kærlighed i handling. Det samme sker blandt andre tamilere rundt omkring i landet.
På grund af den årelange borgerkrig, har det været vanskeligt at få nødhjælpen ud i alle områder. Der er dog håb om, at alle parter ønsker at stå sammen om denne svære situation, og det kan måske føre til fred.
KIT, Kirkerns Integrations Tjeneste, har taget initiativ til at samle 15 tamilske ledere i begyndelsen af januar for at støtte dem i en fælles indsats om genopbygning i det østlige Sri Lanka.
Efter ulykken er der et stort genopbygningsarbejde, der skal i gang. Børn er blevet forældreløse, ægtefæller er borte, mange familier har mistet deres indkomstgrundlag og der er megen håbløshed. Dette kommer oven i den årelange konflikt, som har været i områderne.
Indsatsen vil ske i samarbejde med IAS, International Aid Service, og med en række frikirker i Danmark. Flere tamilere har allerede udtrykt ønske om at ville „ud“ og hjælpe til.

11.000 i Danmark

Der findes omkring 11.000 tamilere i Danmark. De er primært kommet som flygtninge på baggrund af den konflikt, som har været i Sri Lanka de sidste 20 år. Af de 11.000 tamilere er 1.000 kristne og kommer i mange mindre menighedsgrupper i Danmark. I frikirkerne er der tilknyttet 14 grupper. Derudover finder der grupper i den katolske kirke.

Af Hans Henrik Lund