På rejse med Missionsforbundet

I uge 29 holder Missionsforbundet deres sommerstævne på Apostolsk Højskole i Kolding. Temaet i år hedder „På rejse“ og er både valgt, fordi kristenlivet ofte sammenlignes med en rejse, men også fordi Missionsforbundet de senere år har været i en proces, hvor man har set på gundlaget for forbundet, som består af 21 selvstændige menigheder.
Gennem processen har man nydefineret samarbejdsgrundlaget og det mundede ud i en pagt, som blev underskrevet på sidste års stævne.
– Og nu er vi så på rejse igen, vi skal sætte nye mål – og flytte os, siger sekretariatsleder hos Missionsforbundet, Palle Byg.
Temaet er delt op i nogle dagstemaer – blandt andet „Rejsens mål“, „Rejsens udrustning“ og „Rejseselskabet“.
Stævnet har ikke inviteret udenlandske gæstetalere, men bruger egne forkyndere samt prædikanter fra andre kirker. Hver eftermiddag vil man endvidere sætte fokus på de missionsfelter, som forbundet arbejder i.
Sidste år deltog omkring 800 personer i stævnet, og man forventer, at antallet i år bliver lidt højere.
– jeli