Niels Højlund, spiritus og Askov

Hver torsdag sender Danmarks Radio er foredrag i en serie,“Mands Minde,“ som Niels Højlund holder i Vartov. Torsdag den 24. februar behandlede taleren sin tid som lærer på Askov Højskole i 1950’erne og 1960’erne. Hele fire gange blev Højlunds stemme ekstra begejstret, nemlig når han fortalte om situationer, hvor der var blevet drukket spiritus. Herre Gud, som om det var noget særligt, det gør jo næsten ethvert fjols i dette land. Den ene gang dirrede Højlunds stemme af triumf: Forbudet mod at drikke alkohol på Askov Højskole blev ophævet i de højlundske arbejdsår på skolen. Jo, der blev skam skrevet verdenshistorie ved denne lejlighed. Forbudet var blevet indført af Askovs grundlægger og første forstander, Ludvig Schrøder (1836—1908). Han var en af de mange grundtvigske folk, der dengang viste socialt ansvar ved at tilslutte sig afholdsbevægelsen. Den i sin samtid verdenskendte danske afholdsagitator, redaktør Lars Larsen-Ledet (1881-1958) var elev på Askov 1902-1903. Og han fortæller i sine erindringer, hvordan det af mange elever blev oplevet som en befrielse at være fri for den tids vulgære brændevinsdrikkeri på højskolernes nestor, Askov Højskole. Men for et halvt sekel siden fik Niels Højlund en åbenbaring, der medvirkede til, at sprutten flød frit på Askov, og var med til at skabe det kaos, der nær havde kostet skolen livet. I sit skuespil Ordet, lader Kaj Munk den indremissionske Per Skrædder sige til grundtvigianeren Mikkel Borgen: “Den gamle bryggede en stærk kop te; men de unge har pøset en masse vand på.“ Siden er der blevet pøset masser af sprut på den grundtvigske te. I vor tid er højskolerne i almindelighed og Askov i særdeleshed i krise. En af vejene frem er paradoksalt nok vejen tilbage, tilbage til Ludvig Schrøders spiritusforbud. Det vil bringe Askov tilbage til det bedste i sin tradition og på linje med det alkoholforbud der i vor tid bliver indført på stadig flere arbejdspladser..

Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå