Johannes så en flok engle

I Udfordringens serie om mennesker, som har oplevet engle, fortæller en læser her om en hel flok af engle, han så i 1978Efter opfordring i Udfordringen skal jeg hermed beskrive én af de åndelige oplevelser, jeg har haft. Jeg har set både engle og dæmoner – jeg foretrækker engle!

Johannes Muhlig fortæller, at han så englene en aften i Brande i vinteren 1977-78

Det skete i vinterhalvåret 1977-78, jeg husker ikke datoen.
Frank Andersen, som var grundlægger af Bibelcentret i Brande, det som senere blev til bibelskolen, arrangerede en Pris-Herren-Aften i Baptistkirken i Brande.
Frank stammer fra Horsens, hvor også min hustru Aase kommer fra, så vi har kendt Frank i mange år. Han indbød Aase og mig til at medvirke til nævnte Pris-Herren-Aften i Brande.
Det var i tiden med den Karismatiske Fornyelse, og der holdtes sådanne lovprisnings- møder flere steder på den tid.
Aase spillede harmonika, og jeg spillede guitar, og vi havde planlagt at synge sangen „Amazing Grace“; vi sang naturligvis på dansk.
Da vi sang sidste vers, faldt Guds Ånd over forsamlingen, og vi sang koret flere gange.
Jeg stod med lukkede øjne, og da jeg fornemmede, vi nærmede os afslutningen, åbnede jeg igen øjnene og så, at hele forsamlingen havde rejst sig op – uden jeg havde opdaget det – og alle stod med opløftede hænder og priste Gud.

Englene stod skulder ved skulder…

Rundt om forsamlingen, langs væggene, stod engle, skulder ved skulder.
Jeg så dem ikke som kvindeskikkelser med vinger, som mange forestiller sig.
Jeg så dem ikke som hverken kvindelige eller mandlige, men som kraftige skikkelser, ca. 230-40 cm høje.
De var klædt i vidunderlige, lyse dragter med en blanding af sølvfarve og hvidt lys.
Jeg glemmer aldrig deres ansigter. De udstrålede hellighed og renhed med en blanding af undren og ærbødighed. Jeg mindedes strofen i den gamle sang „thi de, som ikke kendte synd, ej ved, hvad frelse er“ – derfor englenes undren.

Englene er ikke guder

Husk på, at englene er tjenende ånder sendt for dem, som skal arve retfærdighed.
Mennesket er skabt i Guds billede og er derfor skabt på et højere niveau end englene, men blev degraderet ved syndefaldet. Når mennesket kommer tilbage til Gud gennem den nye fødsel, vender det tilbage i den tidligere position – derfor englenes ærbødighed.

Det virkede
helt naturligt

Nogle, som læser dette, og som har oplevet overnaturlige hændelser, vil have oplevet, at når sådanne oplevelser sker, virker det helt naturligt, fordi man da er løftet op på et overnaturligt plan – et guddommeligt plan – og det overnaturlige virker naturligt.
Men efter at man er tilbage på det normale niveau, begynder man at undre sig.
Min oplevelse i Brande Baptistkirke var vidunderlig, men den virkede naturlig for mig. Først senere på aftenen ved frit samvær med kaffe gik det op for mig, hvor stor en oplevelse jeg havde haft. Jeg delte den med de tilstedeværende, fortæller Johannes Muhlig, som er pensioneret bogtrykker og bor på Bremersallé 16 B i Horsens.