Borgmester giver byggegrund til demonstrerende kirke

MOSKVA: De protestantiske kristnes demonstrationer de seneste uger har båret frugt. Moskvas borgmester har tildelt pinsekirken „Emmanuel“ en ny byggegrund i stedet for den, som myndighederne havde beslaglagt.På et møde mellem repræsentanter for „Emmanuel“ og Moskvas myndigheder den 6. juni blev det oplyst, at Moskvas borgmester, Jurij Luzhkov, personligt har truffet afgørelse om at overdrage en ny byggegrund til kirken.
Den nye grund, hvor kirken planlægger at opføre en bygning, der skal huse en kirkesal og et kulturcenter, svarer i størrelse og pris til den foregående. Moskvas myndigheder har desuden tilbudt at betale for de forberedende undersøgelser, som kirken allerede havde fået lavet på den gamle grund.
Beslutningen kommer som en direkte følge af de senere ugers demonstrationer mod, at myndighederne uden videre ville fratage kirken „Emmanuel“ en byggegrund, man tidligere havde tildelt kirken. Demonstrationen førte til arrestation af tre af kirkens medarbejdere, som dog i mellemtiden er blevet løsladt.
– mbc