Et enøjet glimt af enøjede fjender

Ny bog afslører, hvad ekstreme muslimer skriver og siger, men citaterne er løsrevne fra sammenhængen og giver ikke et sandt helhedsbilledeTeolog og sognepræst Rolf Slot-Henriksen har de senere år kastet sig ud i en indædt kamp mod islam og muslimsk indflydelse i Danmark. Det sker i en række artikler og læserbreve, men det er også blevet til flere bøger. Siden 1999 er det blevet til mindst seks bøger om emnet, og nu foreligger den seneste med titlen Erobring og besættelse – Muslimske originaldokumenter om kolonisering af Danmark. Allerede i titlen ligger der en vis aggressivitet, og jeg må indrømme, at jeg efterhånden er blevet ret tilbageholdende, når jeg ser indlæg og bogtitler fra Rolf Slot-Henriksen.
Vist skal vi være på vagt. Det skal vi altid. Vi skal heller ikke være dumsmarte i forhold til muslimske indvandrere, men vi skal også passe på, at vi ikke bare skuer hunden på hårene og opfatter det værste, hver gang vi bare kommer i nærheden af islam og muslimer.

Virker overvældende – og forarger

Rolf Slot-Henriksen har sammenstillet en lang række citater – og jeg betvivler ikke et eneste af disse citater. Men de er alle løsrevet fra deres sammenhæng og sat sammen med en række andre løsrevne citater og med forfatterens kommentarer, der bygger på forudfattede meninger, virker de overvældende – men det er vist også meningen, at de skal gøre det.
Bogen virker rodet med en ophobning af løsrevne citater fra muslimer i Danmark, Sverige, Tyskland, England og endnu et par lande blandet med de personlige kommentarer. Det er dog langt fra alle citater, der forarger. Men mange gør. Der er da mangt og meget, vi som kristne bør tage afstand fra i islam og blandt kulturelle islamiske holdninger. Men jeg må indrømme, at der også er citater, der lige så godt kunne være bragt af kristne missionsorganisationer, der blot ville have et andet formål med udtalelserne.
Jeg har virkelig forsøgt at forholde mig neutralt ved læsningen af denne bog, men oplever, at Slot-Henriksen skyder med spredehagl mod stærkt kritisable forhold og gør det med forudfattede meninger: hop med på hadet mod islam, muslimer, arabere. Spredehaglene gør, at han ind imellem modsiger sig selv.

Vil vække

I afsnittet „Befolkningsstrategi, kultur og racisme“ siger Slot-Henriksen flere væsentlige ting omkring værdien af et lands og et folks fælles kulturelle identitet, der bliver til på „baggrund af fælles skikke, traditioner, sprog og religion, men overser fuldstændig, at opløsningen af fællesskabet og fælles kulturel identitet, bl.a. med udgangspunkt i den kristne tro, var i fuld gang, længe før vi for alvor begyndte at modtage nutidens flygtninge- og indvan-drerbølge. Slot-Henriksen prøver nu at vække en ny fællesskabsfølelse i fælles krig mod islam og muslimsk indflydelse i stedet for at stille sig i spidsen for en folkelig og åndelig vækkelse i Danmark.
Bogen skal naturligvis ses i sammenhæng med forfatterens tidligere bøger om emnet, men læsningen af den foreliggende bog har ikke givet mig lyst til at læse de øvrige.

Rolf Slot-Henriksen:
Erobring og Besættelse
136 sider • 199 kr.
Rafael