Baptisternes Missionsstævne i Mariager:
1200 baptister mødtes

Syv solskinsdage i juli (10.-16.) mødtes omkring 1200 af Baptistkirkens medlemmer på Mariager Højskole til det årlige missionsstævne. Temaet var denne gang „Bliv i Kristus og bær frugt“. På årets stævne blev der valgt ny formand for Baptistkirken.

Som ny formand for Baptistkirken blev Finn Basnov, der til daglig er præst i Holbæk Baptistkirke, valgt.

„Vi vil ha’ voksne, der griner … som græskar, der flækker på tværs.“
Sådan lød det hver morgen, når alle stævnets deltagere samledes til „Go’ morgen, Gud“. Morgenerne var især børnenes – og hver dag præsenteredes en ny frugt med sine helt egne egenskaber, så temaet om at bære frugt blev gjort spiseligt for de mindste.
Derefter delte stævnets deltagere sig. De mindste tog på børnefestival, hvor der var mulighed for at ta’ en bid af en masse forskellige frugter.
De 10-15-årige tog på R.O.C.K., hvor den blandt andet stod på „menneskebowling“.
De 15-25-åriges tilbud hed plan B, hvor der for eksempel var undervisning og kunstcafé.
Imens deltog de øvrige deltagere i undervisning i stævnehallen ved blandt andet Keld Dahlmann og Peter Søndergård fra Århus Valgmenighed. Det var traditionen tro også muligt at synge med i stævnets gospelkor.

Identitetskrise?

„Mit hus ligger i ruiner, men I har travlt med hver sit hus“. Sådan lyder det i Haggajs Bog – og sådan lød det i den daværende formand Lone Møller-Hansens formandstale, da hun om onsdagen indledte missionsdrøftelsen.
Hun talte blandt andet om, at vi aldrig har haft så mange penge mellem hænderne – men de ryger ikke i kollekten, men til nye badeværelser og køkkener.
Talen var en formaning og en opmuntring til et kirkesamfund, der ligesom så mange andre kirkesamfund står midt i en række udfordringer som materialisme og sekularisering.
Under selve missionsdrøftelsen dukkede ordet „identitetskrise“ da også op nogle gange. Men heldigvis blev ordet „mer-potentiale“ også brugt. For nok står Baptistkirken overfor en række udfordringer – men der er potentiale til at udvikle de ting, vi allerede gør, hvis vi, som temaet lyder: bliver i Kristus.

Ny formand

Et hovedpunkt på missions-drøftelsens dagsorden var valg af ny formand for Baptistkirken. Her blev Finn Basnov, der til daglig er præst i Holbæk Baptistkirke, valgt.
Derudover blev menighedsplantningen „Ringsted Baptistkirke“ optaget som ny menighed i Baptistkirken.

Nye former

Under drøftelserne blev der vedtaget nyt arbejdsprogram for 2005-06. I dette program sættes blandt andet fokus på, at der skal arbejdes på at tænke nyt, når det gælder menighedsformer og missionsindsatsen for børn, teenagere, unge og familier i det 21. århundrede.
Også på kommunikations-området sættes særligt ind de næste år, og blandt andet relanceres bladet Baptist, og hjemmesiden fornys med den nye kommunikationsmedarbejder Rie Andersen som tovholder.
Desuden blev drøftet visioner på tre områder: mellemkirkeligt arbejde, identitet og samarbejde samt forholdet mellem stat og kirke. Her blev særligt forholdet mellem stat og kirke flittigt diskuteret i lyset af sagerne om civil ulydighed.

75 år i uniformen

Stævnet bød på meget mere end snak fra talerstolen. Om onsdagen fejrede et af Baptistkirkens børn, Danske Baptisters Spejderkorps, 75 års fødselsdag.
Der blev derfor indbudt til reception og stort lejrbål for hele stævnet. Derudover bød aftnerne på både talentshow og gospelkoncert.
Både dag og aften var der fyldt med liv på campingpladsen. Børnene legede mellem campingvognene, og i forteltene blev venskaber knyttet eller fornyet.