Gud forvandler dig – ikke udenpå – men indeni

Charles H. Spurgeon:
Engelsk prædikant
(1834-1892)
Sønderriv jeres hjerte og ikke jeres klæder (Joel 2,13)Ydre tegn på religiøse følelser er lette at udføre og er ofte hykleriske. Sand omvendelse er vanskelig og dermed også meget sjældnere. Manges forestilling og minutiøse ceremonielle vedtægter behager kødet, for sand religion er for ydmygende, for hjerteransagende og for grundig for vores kød. De falske religiøse foretrækker det prangende, det let gennemskuelige og det verdslige show.
Ydre fejringer er midlertidigt komfortable. Øjet og øret bliver tilfredsstillet, indbildskheden får næring, og selvretfærdigheden bliver ophøjet. Men det er bedrag. I døden og på dommens dag har sjælen brug for noget mere håndfast end ceremonier og ritualer. Uden vital gudfrygtighed er al religion forfængelig. Når det ikke kommer fra et oprigtigt hjerte, er alle former for tilbedelse en skam og en spot af himmelens Majestæt.
At sønderrive hjertet er på den anden siden udvirket af Gud, og man føler den er seriøs. Det er en hemmelig sorg, som man oplever personligt, som et dybt værk af Helligånden, som bevæger hjertet. Det er ikke bare noget, man skal snakke om og tro på. Den kan føles stærkt og dybt i ethvert barn af den levende Gud.
At sønderrive hjertet er meget ydmygende og renser fuldstændig fra synd. Det er relevant for det nådige velvære, som de falske religiøse ikke kan modtage. Det er aldeles diskriminerende, fordi det tilhører Guds udvalgte, og kun dem.
Vores tekst befaler os at sønderrive vore hjerter, men vore hjerter er af natur hårde som granit. Hvordan kan det så ske? Vi må tage det til Golgata. En døende Frelsers stemme får klipper til at revner (Mat 27:50-51), og Hans stemme er lige så kraftfuld i dag.
Velsignede Ånd, lad os høre Jesu dødsråb, så vil vore hjerter blive sønderrevet lettere end mennesker river deres tøj i stykker på klagens dag.