Ny forskning om unge

Flere unge tror på Gud, viser en ny stor undersøgelse af danske teenageres hverdagsliv, værdier og livstolkning fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR)Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) offentliggjorde den 7. september undersøgelsen ”Generation Happy? – et studie i danske teenageres hverdagsliv, værdier og livstolkning”.

Hva’ så der? står der i sms’en på forsiden af „Generation Happy“

Undersøgelsen – der er 2005—versionen af tilsvarende undersøgelser fra hhv.1995 og 2000 – baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse med 1.168 ’gennemsnits ’ 7.-9. klasses elever fra hele landet, der har svaret på spørgsmål om bl.a. venner, fritidsinteresser, mobiler og internet, forbrug, køn og krop, og hvad de tror på.
Suppleret af en række uddybende interviews giver undersøgelsen et unikt indblik i danske teenageres hverdagsliv, værdier og livstolkning.

Undersøgelsen viser bl.a. følgende tendenser:

En tredjedel af de 13-16-årige afviser ikke plastikkirurgiske indgreb …

Flertallet af danske teenagere har det godt med deres udseende/krop, men samtidig er en tredjedel af danske teenagere enten positive eller ikke afvisende i forhold til at få ’optimeret ’ deres udseende gennem plastikkirurgiske indgreb.
Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem at have et negativt syn på sin krop og oplevelsen af ensomhed, stress og følelsen af ikke at være lykkelig – det ser ud til, at der for en gruppe af teenagere er en meget klar sammenhæng mellem at have det godt med sin krop og livskvalitet – hvilket måske kan være med til at forklare det forhold, at en forholdsvis stor gruppe ikke afviser at lægge sig under operationskniven.

Der er stort set ingen forskel på teenagere i København NV og Karup …

De tænker og handler på samme måde og drømmer de samme drømme …

Mobilen er ”kommandocentralen ”

Den store forskel på teenagere anno 1995, 2000 og 2005 er internettet og mobiltelefonen. 96% har en mobil, og over halvdelen af dem sender over 20 sms-beskeder om dagen. Såvel teenagerne som deres forældre, der ofte betaler regningen, er yderst positive i forhold til ’fænomenet’. Teenagerne oplever, at de får mere frihed og bliver mere mobile, mens forældrene oplever, at de får mere ’kontrol ’

Én ud af fire føler sig ofte stresset

De gør alle sammen det samme for at være forskellige, men reelt er det nok mere i tråd med virkeligheden at kalde dem ”kollektivt orienterede individualister“.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En voksende gruppe tror på Gud (51%)

– men de synes, at hans venner er ret kedelige, så det er ikke kirken, der udgør den primære ramme om deres spiritualitet.

De tænker stadig mere over de store spørgsmål i livet!

– men har svært ved at finde svar, ’der holder’. Derfor bliver meningen med livet som oftest at leve det …
Flertallet giver udtryk for, at de ikke har brug for en ’stor ’ historie/ideologi til at skabe mening og sammenhæng i deres liv. De tror i højere grad på værdien af den ’lille ’ historie – den historie, de er med til at skrive sammen med deres familie og venner.

82% angiver, at de føler sig lykkelige …

Men i virkeligheden er der en del ’slanger i paradiset ’. At kroppen måske ikke helt matcher tidens trend, stress, fremtiden …så derfor giver det måske meget god mening med et spørgsmålstegn i ”Generation Happy?”
Henri
Generation Happy?
Forfattere: Rie Skårhøj
og Søren Østergaard
Undersøgelsen kan bestilles hos UnitasForlag for 198 kr.


Artiklen fortsætter efter annoncen: