Paneldebat om diakoni

Biskop Karsten Nissen

Den 24. september er der Diakonal samtaledag på Skt. Lukas Stiftelsen i Hellerup. Det er en paneldebat over emnet: Diakoniens synlighed.
I panelet sidder biskop Karsten Nissen, Connie Sjursen, der er faglig chef i Blå Kors, og sygeplejelærer Anne Elsebet Overgaard. De vil hver især give deres bud på, hvordan diakonien kan fremmes i folkekirken, i de velgørende organisationer og i offentligt regi.
Efter debatten vil deltagerne arbejde videre med emnet og komme med konkrete handlingsforslag.
Bag arrangementet står Kolonien Filadelfias Diakonforbund, Diakonhøjskolens Diakonforbund, Skt. Lukas Stiftelsens Diakonifællesskab og Diakonifællesskabet ved Den Danske Diakonissestiftelse
Dina