Bøn for livet

Om sammenhænge mellem bøn, liv og tidDen svenske karmelitermunk Wilfrid Stinissen har efterhånden et ret omfattende forfatterskab bag sig. Mange af hans bøger er oversat til dansk, en af de nyeste med titlen Den lille bog om god tid.Hvis man ud fra titlen forventer, at det er en bog, der vil give gode råd om, hvordan man får bedre tid, vil man nok blive skuffet – titlen kunne nemlig også have været En lille bog om Guds tid – eller: om at have en god tid med Gud.
Og så alligevel. En pointe i bogen er nemlig, at tid med Gud giver (god) tid; det er blandt andet et spørgsmål om at bruge tiden rigtigt og ikke blive så opslugt af sit arbejde, at man langsomt „brænder ud“. Det mærkes, at den snart 80-årige forfatter har et langt livs erfaringer – og visdom – at trække på, og forståeligt nok er han blevet en højt skattet åndelig vejleder i Sverige.
Bogens sidste kapitel har overskriften „At leve af bøn“. Tid brugt på bøn er tid, der er brugt godt – uanset hvordan og hvornår. I et afsnit med titlen Bøn er aldrig umulig, som næsten fortjente at blive citeret i sin helhed, gør han op med vrangforestillinger om, hvad det vil sige at bede rigtigt – og spørger retorisk, når bønnen bliver forstyrret: „Hvad kan være bedre end hver gang at vælge Gud frem for alt?“ – eller når bønnen synes at mislykkes: „Beder vi for vores egen skyld eller for Guds?“
En fin lille bog om tiden sat i dens rette perspektiv: Guds, evighedens. –
Unitas har som opfølgning på andagtsbogen Lad livet leve (omtalt i uge 3, 2005) udgivet en bog med bønner Bøn for livet. Bønnerne er ligesom stykkerne i andagtsbogen skrevet af præster, der er engageret i diakoni og sjælesorg.
Kører man træt i sit bønsliv, er der inspiration at hente i denne bønnebog, der som en grundtanke har, at bøn kan være grænseoverskridende. Bønnerne har – som der står i forordet – fået „overskrifter som dækker nogle grundlæggende og undertiden paradoksale vilkår i menneskelivet, vilkår, som vi alle er fælles om at kende til og leve i, med og på trods af.“
NJV
Wilfrid Stinissen:
Den lille bog om god tid
122 sider
110 kr
Karmels & Katolsk Forlag

Hanne Storebjerg og Bjarne Lenau Henriksen (red):
Bøn for livet
88 sider, 148 kr
Unitas