Fire biskopper: Driv mission blandt muslimer

Muslimerne i Danmark har krav på at høre evangeliet, fastslår fire danske biskopper i et åbent brev„Kære menigheder og præster. Det er krisetid for Danmark.“ Sådan indleder biskopperne Erik Norman Svendsen, Jan Lindhardt, Karsten Nissen og Steen Skovsgaard et åbent brev til det danske kirkefolk.
Det er striden om Muham-med-tegningerne, der har udløst biskoppernes brevskriveri. Sagen har rejst en hidtil uhørt modvilje mod Danmark og kan være vanskelige at håndtere, både som folk og som kirke, hedder det i brevet.
Ifølge biskopperne skal vi hverken give afkald på ytringsfriheden eller retten til at kritisere religionerne. Men det må ikke forhindre en fredelig dialog med de ca. 200.000 danske muslimer, fastslår de.
„Vort forhold til muslimerne skal bære præg af, at de, som vi er omfattet af Guds kærlighed. Muslimen er vor næste, som vi er kaldet til at elske,“ indskærpes det.

Krav på evangeliet

Og kærligheden begrænser sig ikke til en hyggesnak over hækken, kristne har en forpligtelse til at missionere for muslimerne:
„Det glædelige budskab om Guds kærlighed gælder alle mennesker, også muslimerne. De har kort og godt krav på at høre evangeliet om, at Gud sendte sin søn til verden for at frelse os fra alle mørkets kræfter …“ skriver biskopperne og understreger, at: „Vi er ikke kaldet til at flyde med eller til at glatte ud.“
Brevet blev fredag bragt som en kronik i Kristeligt Dagblad, efter, at biskopperne havde droppet at skrive et såkaldt „hyrdebrev,“ som tre folke-kirkepræster havde bedt om.

Droppede hyrdebrevet

Et hyrdebrev er en særlig vejledning, som skrives med henblik på oplæsning fra landets prædikestole. Den slags benyttes meget sjældent i folkekirken, og de fire biskopper fravalgte hyrdebrevet af frygt for, at det skulle sprede i stedet for at samle de danske præster og kirkegængere.
„Men som sådan er der jo ingen, der kan forhindre en præst i at bruge brevet i sin prædiken på søndag, lyder det fra Karsten Nissen og Steen Skovsgaard, der står bag ordlyden i brevet.

Seks biskopper sagde nej

Folkekirkens øvrige seks biskopper har også haft mulighed for at skrive under på brevet, men har af forskellige årsager takket nej.