Resultatet af mirakelkampagne med Benny Hinn afhænger af bøn

Asbjørn og Inger Kristiansen, der koordinerer mirakel-kampagnen med Benny Hinn, har givet bøn topprioritet forud for det store arrangement i Forum i København den 28.-30. april.Lige nu er der mellem 50 og 60 grupper rundt omkring i Danmark, der specielt beder for Benny Hinn – kampagnen.
Grupperne modtager et ugentligt informationsbrev med bønne-emner fra Inger Kristiansen, der leder forbønnen.
Mange menigheder beder også for kampagnen, og mange har nu, hvor dagene i Forum nærmer sig, intensiveret forbønnen.
Dertil kommer et særligt forbønsteam med Asbjørn og Inger Kristiansen og flere præster, der har holdt bønnemøder i forskellige byer i landet.
– Den 27. april, aftenen inden kampagnen begynder, holder vi det sidste store bedemøde i København i KBC, hvor så mange som muligt er velkomne. Vi opfordrer virkelig alle til at bede for kampagnen, så vi kommer til at se Guds kraft og hans vældige indgriben i menneskers tilværelse. Vi skal bede om at se tegn, undere og mirakler ske. Forbøn er alt afgørende.
– Der bliver også placeret mellem 40 og 50 forbedere rundt omkring i Forum, der vil bede under selve møderne, fortæller Inger Kristiansen, der har oplevet et stærkt nærvær af Guds Ånd på bønnemøderne rundt om i landet.
– Vi oplever Helligåndens sanktion. Det samme gør mange andre forbedere. Men vi vil gerne have endnu flere grupper og enkeltpersoner til at bede. Folk kan henvende sig til kampagnekontoret og få yderligere informationer, siger Inger Kristiansen.

Gud talte om bønnens kraft

Asbjørn og Inger Kristiansen har gæstet flere af Benny Hinns store mirakelkampagner i udlandet. De har været vidner til utrolige helbredelser, men også set syge, der ikke blev raske.
Asbjørn Kristiansen har haft en speciel oplevelse, der har været med til at sætte skub i forbønnen i Danmark i disse dage.
– Efter et besøg i England gik jeg i flere uger og grundede og spurgte Gud, hvorfor nogle bliver helbredte, og andre ikke bliver. Det smertede mig voldsomt at se den lidelse, som mange mennesker oplever, fortæller han.
Under Benny Hinns kampagne i Rom sidste efterår påpegede Gud over for mig, at resultatet af kampagnen i København afhænger af, hvor meget vi involverer os i bøn forud for kampagnen. „Jeg har gjort mit, jeg har ofret min søn, nu er det op til jer“, lød det.
Guds svar chokerede mig voldsomt. Vi kan komme i den situation, at miraklerne udebliver i København, men vi kan også opleve den ene tomme kørestol efter den anden, fordi Gud møder mennesker med sin helbredende kraft. Lad os gøre, hvad vi kan for at se mange mirakler i dagene i København, understreger kampagnelederen.